• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

NSK

Since starting Japan's first bearing production company in 1916, NSK Ltd. has contributed to the growth of various industries. NSK Ltd. responds to the needs of a wide range of fields as a comprehensive bearing manufacturer. MISUMI-VONA handles the sale of deep-groove ball bearings, miniature bearings, angular bearings, needle bearings and more.