• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

NSK

Since starting Japan's first bearing production company in 1916, NSK Ltd. has contributed to the growth of various industries. NSK Ltd. responds to the needs of a wide range of fields as a comprehensive bearing manufacturer. MISUMI-VONA handles the sale of deep-groove ball bearings, miniature bearings, angular bearings, needle bearings and more.