• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

NICHIDO IND

Since its establishment in 1980, the company has played a part in the growth of the industry as a manufacturer and developer of household products and products essential for construction sites, including electric work drums, lighting equipment, DC welders, charging equipment and transformers. We make items that no one else has. Our objective is production of DIY through to professional grade products, consistently responding to customers' "I wish I had a ...".