• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

NICHIDO IND

Since its establishment in 1980, the company has played a part in the growth of the industry as a manufacturer and developer of household products and products essential for construction sites, including electric work drums, lighting equipment, DC welders, charging equipment and transformers. We make items that no one else has. Our objective is production of DIY through to professional grade products, consistently responding to customers' "I wish I had a ...".