• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

NIC AUTOTEC Handles

 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Mounting Method

  Stainless Steel Handle

   Aluminum Handle HDL2

    Aluminum Handle HDL

     Angled Aluminum Handle

      Resin Handle

       Special FrameM4 SeriesHandle Frame

        Steel Handle

         Small Pull Handles

          Pipe Frame Handle DTP-35110

           Pipe Frame Handle DTP-4634

            Pipe Frame Handle DTP-4654

            Brand

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            NIC AUTOTEC

            Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

            Stainless Steel Handle

            Aluminum Handle HDL2

            Aluminum Handle HDL

            Angled Aluminum Handle

            Resin Handle

            Special FrameM4 SeriesHandle Frame

            Steel Handle

            Small Pull Handles

            Pipe Frame Handle DTP-35110

            Pipe Frame Handle DTP-4634

            Pipe Frame Handle DTP-4654

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more Same day 6 Day(s) 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more
            TypeU Shape / StraightU Shape / StraightU Shape / DeformedU Shape / DeformedU Shape / StraightFor Aluminum ExtrusionsU Shape / StraightFor Aluminum ExtrusionsFor Aluminum ExtrusionsFor Aluminum ExtrusionsFor Aluminum Extrusions
            Mounting MethodTappedRound HolesRound HolesTapped / Round HolesRound Holes-Round HolesTappedRound HolesRound HolesRound Holes

            Loading...กำลังโหลด …

            1. 1

            Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

            Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Handles