• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

NBK

Established in 1560. NBK has consistently focused on "manufacturing" and promoted the standardization of power transmission components. The company has more than 35,000 standardized products, including miniature couplings, linear guide clamping elements, special screws, operation elements and pulleys. The company also provides cleanroom cleaning and post-processing services. NBK China was also launched in November 2011 to support local Japanese businesses. The main products handled are couplings, screws, handles and knobs.