• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

NANSIN

NANSIN CO., LTD. has focused on the simple yet important theme of "moving heavy objects with little force" through its production and sales of casters and various other distribution equipment. As a top manufacturer in the field of casters, the company offers a wide range of caster types, from the classic industrial or general types through to special casters with excellent designs.