• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

NACHI(FUJIKOSHI)

Based on the philosophy of the founder, Koki Imura, who said, "Domestic production of construction tools is the foundation for growth of Japan's machinery industry," the company was established in December 1928 in Toyama City as a manufacturer of tools that "contribute to the growth of the manufacturing industry".