• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

MIZUMOTO MACHINE MFG

Since its founding 60 years ago, the company has continually researched and developed chains born of history and tradition, as well as the joints and brackets required for the chains.
Currently, stainless steel / titanium / aluminum / copper / brass and other materials are examined and used to create new products and make improvements to product quality.
Looking forward, we aim toward the creation of a brighter future than today, building an environment especially for people with unwavering reliability as a springboard for even greater future endeavors.
By converting imagination into creation, we aim to produce a rich future for everyone with our precise technology and ever-evolving company.