• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
  MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

MITSUBOSHI BELTING Timing Belt

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Belt Shape
Belt Tooth Surface
Belt Material
Core Wire Material
Belt Series
Nominal Width W (mm)(mm)
Nominal Width W (Inch)(Inch)
Belt Shape Type

  Timing Belt H

   Timing Belt T10

    Timing Belt XL

     Timing Belt L

      Super torque S8M

       Timing Belt T5

        Super torque S3M

         Super torque S14M

          Super Torque S5M

           Timing Belt T80

            Timing Belt MXL

             Super torque S2M

              Timing Belt XH

               Timing Belt XXH

                FREESPAN Belt

                Brand

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                MITSUBOSHI BELTING

                Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                Timing Belt H

                Timing Belt T10

                Timing Belt XL

                Timing Belt L

                Super torque S8M

                Timing Belt T5

                Super torque S3M

                Super torque S14M

                Super Torque S5M

                Timing Belt T80

                Timing Belt MXL

                Super torque S2M

                Timing Belt XH

                Timing Belt XXH

                FREESPAN Belt

                Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more 31 Day(s) or more 4 Day(s) or more
                Belt ShapeClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndClosed EndOpen End
                Belt Tooth SurfaceStandard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)Standard (Single Sided)
                Belt MaterialRubber BeltPolyurethane BeltRubber Belt / Polyurethane BeltRubber Belt / Polyurethane BeltRubber BeltPolyurethane BeltRubber Belt / Polyurethane BeltRubber BeltRubber BeltPolyurethane BeltRubber BeltRubber Belt / Polyurethane BeltRubber BeltRubber BeltPolyurethane Belt
                Core Wire MaterialGlass FiberSteel CordGlass Fiber / Steel CordGlass Fiber / Steel CordGlass FiberSteel CordGlass Fiber / AramidGlass FiberGlass FiberAramidGlass FiberGlass Fiber / AramidGlass FiberGlass FiberAramid
                Belt SeriesHT10XLLS8MT5S3MS14MS5MT80MXLS2MXHXXHS8M
                Nominal Width W (mm)(mm)19.1 ~ 76.215 ~ 506.4 ~ 12.712.7 ~ 38.115 ~ 605 ~ 206 ~ 1540 ~ 12010 ~ 253.2 ~ 12.73.2 ~ 12.74 ~ 1050.8 ~ 152.450.8 ~ 152.415 ~ 30
                Nominal Width W (Inch)(Inch)0.75 ~ 3-0.25 ~ 0.50.5 ~ 1.5--------2 ~ 62 ~ 6-
                Belt Shape TypeTrapezoidal Tooth Profile Circular TypeTrapezoidal Tooth Profile Metric TypeTrapezoidal Tooth Profile Circular TypeTrapezoidal Tooth Profile Circular TypeRound Tooth Profile Super TorqueTrapezoidal Tooth Profile Metric TypeRound Tooth Profile Super TorqueRound Tooth Profile Super TorqueRound Tooth Profile Super TorqueTrapezoidal Tooth Profile Circular TypeTrapezoidal Tooth Profile Circular TypeRound Tooth Profile Super TorqueTrapezoidal Tooth Profile Circular TypeTrapezoidal Tooth Profile Circular TypeRound Tooth Profile Super Torque

                Loading...กำลังโหลด …

                1. 1

                Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Timing Belt