• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

MIDORI ANZEN

To the next level of safety and peace of mind
Supporting various environments surrounding people for a safe lifestyle
MIDORI ANZEN CO. LTD. has had the philosophy of "services for a safe, healthy and comfortable environment" since its founding in 1952, constantly conferring with on-site personnel to develop many products including safety shoes, helmets and other protective equipment, office and workplace uniforms, air purifiers and other environment improving equipment, health and medical devices, electrical measurement instruments and more.
Going forward, we will continue to develop safety products that perfectly fit the various contexts in which people are active.
For more certain peace of mind, life coexisting with the Earth.
MIDORI ANZEN CO. LTD. continues to look to total "safety".