• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

MARUEMU WORKS

Even screws, the most simple elements of machinery, have changed to suit the times as product quality and added-value are called for.
Amongst these trends, we at MARUEMU WORKS CO. LTD. have brought together our technical skill and development prowess to create and manufacture products that are suitable for the era and will support further generations.
MARUEMU WORKS CO. LTD. started as a pioneer of stainless steel screws, moving beyond this scope to deliver high quality "manufacturing", precise "peace of mind" and new "discoveries" as a supporting industry of the industry as a whole.