• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

MAKITECH

In the 50 years and more since its founding, Makitech Japan Corporation has moved from bearing production through roller conveyor production to its status as a comprehensive distributor and manufacturer of FA systems. Looking to the future, the company will continue working to meet challenges, ensuring sales of our essential "object-carrying technology" to global production factories. MISUMI-VONA stocks a wide range of diverse products including "roller conveyors", "wheel conveyors", "drive conveyors", "stainless steel conveyors", "mini-belts" and "tape lifters".