• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KTC(KYOTO TOOL)

Based on the principles of "light, strong and easy to use", this leading Japanese hand tool manufacturer has become a market leader due to its high product quality and creative technical capabilities. The company has the No. 1 record for achievements and trust in Japan, thanks to its diverse product development, number of items available, and production quantity.