• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

KTC(KYOTO TOOL)

Based on the principles of "light, strong and easy to use", this leading Japanese hand tool manufacturer has become a market leader due to its high product quality and creative technical capabilities. The company has the No. 1 record for achievements and trust in Japan, thanks to its diverse product development, number of items available, and production quantity.