• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KYB

The KYB Group has an insatiable inquisitive spirit and takes on the challenge of greater goals. The products which are made with the benefit of our experience and record are actively used in various familiar contexts, but rarely seen. We always keep in mind what is useful and refuse to compromise in production of our shock absorbers and gas springs.