• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

KURAMO ELECTRIC

In accordance with diversifying needs, FA network cables have been developed including VCT (600 V), VCTF (300 V), KVC/KDF, global standard cables (UL or CE cables meeting multiple international standards) for FA factory wiring or driving robots. Each type has been made into a series, allowing provision of cable to suit each application.