• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KURAMO ELECTRIC

In accordance with diversifying needs, FA network cables have been developed including VCT (600 V), VCTF (300 V), KVC/KDF, global standard cables (UL or CE cables meeting multiple international standards) for FA factory wiring or driving robots. Each type has been made into a series, allowing provision of cable to suit each application.