• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
  MISUMI's Holiday in November 2019 click

KUBOTACI Fittings for PVC Pipes

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Material
Applicable Fluid
Connection Type
Connection Type - Equal Diameter Tube
Connection Type - Unequal Diameter Tube
Connection Type - Thread, Tube Direction
Connection Type - Thread, Tube Branch
Material of Applicable Pipe
Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2(Ø)
Connection Thread Type
Nominal of Thread
Max. Operating Pressure(MPa)
Surface Treatment

  -TS Metal Valve Socket

   TS Metal Faucet Socket

    HI Metal Valve Socket

     TS Fitting Socket with Reducing

      TS Metal Faucet Elbow

       Transparent TS Metal Valve Socket

        HI Metal Faucet Tees

         VU Fitting Sockets

          VU Fitting Cap

           HI Metal Faucet Elbow

            HI Fitting Socket with Reducing

             TS Fitting Elbows

              TS Fitting Tees with Reducing

               TS Fitting 45° Elbow

                Transparent TS Elbow

                 Transparent TS Tees with Reducing

                  HI Fitting 45° Elbow

                   HI Fitting Cap

                    HI Fitting Tees

                     HI Fitting Tees with Reducing

                      HI Metal Faucet Socket

                       HT Metal Faucet Socket

                        VU Fittings 45° Y Tees

                         TS Cap

                          TS Metal Faucet Tees

                           TS Fitting Tees

                            TS Fitting Socket

                             Transparent TS45° Elbow

                              Transparent TS Sockets

                               Transparent TS Tees

                                Transparent TS Metal Faucet Elbow

                                 Transparent TS Sockets with Reducing

                                  HI Fitting Elbow

                                   HI Fitting Sockets

                                    -HT Metal Valve Socket

                                     HT Metal Faucet Elbow

                                      HT Heat Resistant Fitting (Elbow)

                                       HT Heat Resistant Fitting Socket

                                        HT Fitting Tees

                                         HT Heat Resistant Fitting Socket with Reducing

                                          HT Heat Resistant Fitting Tees with Reducing

                                           VU Fitting 45° Elbow

                                            VU Fittings 90° Curve

                                             VU Fitting Elbow

                                              VU Fitting Curved Elbow

                                              Brand

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              KUBOTACI

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              -TS Metal Valve Socket

                                              TS Metal Faucet Socket

                                              HI Metal Valve Socket

                                              TS Fitting Socket with Reducing

                                              TS Metal Faucet Elbow

                                              Transparent TS Metal Valve Socket

                                              HI Metal Faucet Tees

                                              VU Fitting Sockets

                                              VU Fitting Cap

                                              HI Metal Faucet Elbow

                                              HI Fitting Socket with Reducing

                                              TS Fitting Elbows

                                              TS Fitting Tees with Reducing

                                              TS Fitting 45° Elbow

                                              Transparent TS Elbow

                                              Transparent TS Tees with Reducing

                                              HI Fitting 45° Elbow

                                              HI Fitting Cap

                                              HI Fitting Tees

                                              HI Fitting Tees with Reducing

                                              HI Metal Faucet Socket

                                              HT Metal Faucet Socket

                                              VU Fittings 45° Y Tees

                                              TS Cap

                                              TS Metal Faucet Tees

                                              TS Fitting Tees

                                              TS Fitting Socket

                                              Transparent TS45° Elbow

                                              Transparent TS Sockets

                                              Transparent TS Tees

                                              Transparent TS Metal Faucet Elbow

                                              Transparent TS Sockets with Reducing

                                              HI Fitting Elbow

                                              HI Fitting Sockets

                                              -HT Metal Valve Socket

                                              HT Metal Faucet Elbow

                                              HT Heat Resistant Fitting (Elbow)

                                              HT Heat Resistant Fitting Socket

                                              HT Fitting Tees

                                              HT Heat Resistant Fitting Socket with Reducing

                                              HT Heat Resistant Fitting Tees with Reducing

                                              VU Fitting 45° Elbow

                                              VU Fittings 90° Curve

                                              VU Fitting Elbow

                                              VU Fitting Curved Elbow

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 1 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 1 Day(s) Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more
                                              TypeFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFitting
                                              MaterialPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVC
                                              Applicable FluidWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWater / AirWater / AirWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWater / AirWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWaterWater / AirWater / AirWater / AirWater / Air
                                              Connection TypeThread <-> Tube, DirectionThread <-> Tube, DirectionThread <-> Tube, DirectionPipe <-> Pipe, Unequal Dia.Thread <-> Tube, DirectionThread <-> Tube, DirectionThread <-> Tube, BranchPipe <-> Pipe, Equal Dia.OthersThread <-> Tube, DirectionPipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia. / Pipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia. / Pipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.OthersPipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Unequal Dia.Thread <-> Tube, DirectionThread <-> Tube, DirectionPipe <-> Pipe, Equal Dia.OthersThread <-> Tube, BranchPipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Thread <-> Tube, DirectionPipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Thread <-> Tube, DirectionThread <-> Tube, DirectionPipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Unequal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.Pipe <-> Pipe, Equal Dia.
                                              Connection Type - Equal Diameter Tube-------Sockets---90° Elbow-45° Elbow90° Elbow-45° Elbow-Tees---45° Y--TeesSockets45° ElbowSocketsTees--90° ElbowSockets--90° ElbowSocketsTees--45° Elbow90° Y90° Elbow90° Elbow
                                              Connection Type - Unequal Diameter Tube---Sockets------Sockets90° ElbowTees-90° ElbowTees---Tees-----------Sockets-------SocketsTees----
                                              Connection Type - Thread, Tube DirectionSocketsSocketsSockets-90° ElbowSockets---90° Elbow----------SocketsSockets--------90° Elbow---Sockets90° Elbow---------
                                              Connection Type - Thread, Tube Branch------Female Branch Tee-----------------Female Branch Tee--------------------
                                              Material of Applicable PipePVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVC
                                              Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)(Ø)18 ~ 6018 ~ 3218 ~ 3822 ~ 6018 ~ 3218 ~ 3218 ~ 3248 ~ 21648 ~ 11418 ~ 3222 ~ 6018 ~ 6022 ~ 6018 ~ 6018 ~ 3222 ~ 3218 ~ 6018 ~ 6018 ~ 6022 ~ 6018 ~ 3218 ~ 3260 ~ 11418 ~ 6018 ~ 3218 ~ 6018 ~ 6018 ~ 3218 ~ 3218 ~ 3218 ~ 2622 ~ 3218 ~ 6018 ~ 6018 ~ 3218 ~ 3218 ~ 3218 ~ 3218 ~ 3222 ~ 3222 ~ 3248 ~ 21660 ~ 11448 ~ 21660 ~ 114
                                              Applicable Pipe Outer Dia. D2(Ø)-18-18 ~ 4818-18--1818 ~ 481818 ~ 48-1818 ~ 26---18 ~ 481818--18-----1818 ~ 26---18---18 ~ 2618 ~ 26----
                                              Connection Thread TypeRRpR-RpRRp--Rp----------RpRp--Rp-----Rp---RRp---------
                                              Nominal of Thread1/2B / 3/4B / 1B / 1 1/4B / 1 1/2B / 2B1/2B / 3/4B / 1B1/2B / 3/4B / 1B / 1 1/4B-1/2B / 3/4B / 1B1/2B / 3/4B / 1B1/2B / 3/4B / 1B--1/2B / 3/4B / 1B----------1/2B / 3/4B / 1B1/2B / 3/4B / 1B--1/2B / 3/4B / 1B-----1/2B / 3/4B---1/2B / 3/4B / 1B1/2B / 3/4B / 1B---------
                                              Max. Operating Pressure(MPa)1111111--1111111111110.2-111111111110.20.20.20.20.20.20.2----
                                              Surface TreatmentNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Fittings for PVC Pipes