• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KITZ

KITZ CORPORATION is a top valve brand that boasts the highest sales in Japan. The company has constructed a product quality system that consistently conducts everything from materials research through to development, design, and production all in-house, increasing its presence in overseas markets by responding quickly to the needs of customers. MISUMI-VONA handles 8,550 products centering around various valve types, including couplings and fluid solenoids.