• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KOHARA GEAR INDUSTRY

KHK is a dedicated gear manufacturer established in 1935.
The industry-leading company boasts 170 product lines with 9,800 models in total, with standard gears for anything, from general purpose commercial gears through robot controller gears.
We offer immediate delivery "KHK standard gears" and rapid delivery "J-Series", made to KHK's proprietary standard as a series of complete products with shaft holes.
The company supports a wide range of products, including hardened gear products and standard products.