• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

KATAYAMA CHAIN

Since its inception, KATAYAMA CHAIN has considered its mission to be precise and swift response to customer requirements; it is a manufacturer that endeavors to consistently supply customer-satisfying energy transmission products. Furthermore, based on the "Power Communication" slogan, emphasis is placed on interpersonal and person-object communication while all stages from component selection and conditioning through to delivery are focused on strict quality control and information management. MISUMI-VONA has a complete lineup of "chains", "sprockets", "idlers", "gears", "timing pulleys" and "KanaLocks" for sale with short lead times.