• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KATAYAMA CHAIN

Since its inception, KATAYAMA CHAIN has considered its mission to be precise and swift response to customer requirements; it is a manufacturer that endeavors to consistently supply customer-satisfying energy transmission products. Furthermore, based on the "Power Communication" slogan, emphasis is placed on interpersonal and person-object communication while all stages from component selection and conditioning through to delivery are focused on strict quality control and information management. MISUMI-VONA has a complete lineup of "chains", "sprockets", "idlers", "gears", "timing pulleys" and "KanaLocks" for sale with short lead times.