• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KANAFLEX CORPORATION

KANAFLEX CORPORATION CO. LTD. is a specialist manufacturer of hoses and flexible pipes.
The hoses and ducts produced by the company have an industry top-class track record and use processable, durable, pliable and economical materials, while the flexible yet rigid and strong structure makes it possible to create efficient transfer / transport systems usable in a wide range of fields.