• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

KANAFLEX CORPORATION

KANAFLEX CORPORATION CO. LTD. is a specialist manufacturer of hoses and flexible pipes.
The hoses and ducts produced by the company have an industry top-class track record and use processable, durable, pliable and economical materials, while the flexible yet rigid and strong structure makes it possible to create efficient transfer / transport systems usable in a wide range of fields.