• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

IWATA MFG

IWATA MFG. CO. LTD. is a manufacturer of commercial machinery components, including set collars, shims, sensor brackets and trims. In recent years the company has introduced a number of new products that are treasured in the manufacturing field, such as painting jigs and LinePro tools.