• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

ISHIZAKI ELECTRIC MFG Insect Repellent and Insecticide Supplies

Days to Ship
 • All
 • 1 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Power Consumption(W)
Power Supply(V)
Other

  Insect trap, "Insect Catch PON"

   Insect trap, "Trap Station"

    Insect trap MC-8200

    Brand

    ISHIZAKI ELECTRIC MFG

    ISHIZAKI ELECTRIC MFG

    ISHIZAKI ELECTRIC MFG

    Product Series

    Insect trap, "Insect Catch PON"

    Insect trap, "Trap Station"

    Insect trap MC-8200

    Days to Ship 4 Day(s) 3 Day(s) 6 Day(s)
    Product TypeInsect trapInsect trapInsect trap
    Power Consumption(W)201556
    Power Supply(V)100100100
    Other---

    Loading...

    1. 1

    Related Categories to Insect Repellent and Insecticide Supplies