• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

IMAO CORPORATION

IMAO CORPORATION is a leading manufacturer of machine components which always listens to customer requests and actively develops products, services and software "unique to IMAO". The company aims to attain the highest level of customer satisfaction and contribute to "increased productivity" and "improved added-value" within the industry. The main products handled are handles, grips, levers and knobs.