• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

IMAO CORPORATION

IMAO CORPORATION is a leading manufacturer of machine components which always listens to customer requests and actively develops products, services and software "unique to IMAO". The company aims to attain the highest level of customer satisfaction and contribute to "increased productivity" and "improved added-value" within the industry. The main products handled are handles, grips, levers and knobs.