• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

HIROSUGI-KEIKI Knurled Wing Screws

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Nominal of Thread (M)
Length L(mm)
Pitch(mm)
Detailed Shape
Mounting Hole Shape
Material
Surface Treatment
Thread Type
Tip Shape
Additional Shape
Sales Unit
Nominal of Thread (inch)
Application
Strength Class (Steel)
Plastic Material

  Brass Knurled Knob (Slotted) NB-A/A-N/AC/AC-N

   Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body) NB-FB/FB-NB/FB-SR/FB-R

    Brass Knurled Knob (Stepped / Built-In Washer) / NB-D-N

     Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body) / NB-FC

      Resin Knurled Knob / NBPC-W

       Brass Knurled Knob (Slotted/Flanged) NB-B-SR/NB-B-R

        Brass Knurled Knob (Slotted) / NB-AC

         Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-A-N

          Brass Knurled Knob (Stepped) NB-DC-SR/NB-DC-R

           Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-AC-N

            Brass Knurled Knob (Slotted/Flanged) NB-B/B-N/BC/BC-N

             Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged) / NB-BC

              Brass Knurled Knob (Flanged) / NB-CC

               Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body) / NB-EC

                Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Built-In Washer) / NB-EC-N

                 Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-F-N

                  Brass Knurled Knob (Low Head) / NB-GC

                   Brass Knurled Knob (Low Head / Built-In Washer) / NB-G-N

                    Resin Knurled Knob NBPU-W/-B/-R

                     Resin Knurled Knob (Red) / NBPU-R

                      Brass Knurled Knob (Stepped) NB-DB/DB-NB/DB-SR/DB-R

                       Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body) NB-EB/EB-NB/EB-SR/EB-R

                        Brass Knurled Knob (Slotted) NB-AG/AG-N

                         Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-AG-N

                          Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged / Built-In Washer) / NB-BC-N

                           Brass Knurled Knob (Slotted/Flanged) NB-BG/BG-N

                            Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged / Built-In Washer) / NB-BG-N

                             Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-B-N

                              Brass Knurled Knob (Flanged) NB-C/C-N/CC/CC-N

                               Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged / Built-In Washer) / NB-CC-N

                                Brass Knurled Knob (Flanged) NB-CG/CG-N

                                 Brass Knurled Knob (Flanged) / NB-CG-N

                                  Brass Knurled Knob (Flanged / Built-In Washer) / NB-C-N

                                   Brass Knurled Knob (Stepped) NB-D/D-N/DC/DC-N

                                    Brass Knurled Knob (Stepped) / NB-DC

                                     Brass Knurled Knob (Stepped / Built-In Washer) / NB-DC-N

                                      Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body) NB-E/E-N/EC/EC-N

                                       Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-E-N

                                        Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body) NB-F/F-N/FC/FC-N

                                         Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-FC-N

                                          Brass Knurled Knob (Low Head) NB-G/G-N/GC/GC-N

                                           Brass Knurled Knob (Low Head / Built-In Washer) / NB-GC-N

                                            Resin Knurled Knob (Slotted) NBPC/NBPC-W

                                             Resin Knurled Knob (White) / NBPU-W

                                              Brass Knurled Knob (Slotted) NB-A-SR/NB-A-R

                                              Brand

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              HIROSUGI-KEIKI

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Brass Knurled Knob (Slotted) NB-A/A-N/AC/AC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body) NB-FB/FB-NB/FB-SR/FB-R

                                              Brass Knurled Knob (Stepped / Built-In Washer) / NB-D-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body) / NB-FC

                                              Resin Knurled Knob / NBPC-W

                                              Brass Knurled Knob (Slotted/Flanged) NB-B-SR/NB-B-R

                                              Brass Knurled Knob (Slotted) / NB-AC

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-A-N

                                              Brass Knurled Knob (Stepped) NB-DC-SR/NB-DC-R

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-AC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted/Flanged) NB-B/B-N/BC/BC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged) / NB-BC

                                              Brass Knurled Knob (Flanged) / NB-CC

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body) / NB-EC

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Built-In Washer) / NB-EC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-F-N

                                              Brass Knurled Knob (Low Head) / NB-GC

                                              Brass Knurled Knob (Low Head / Built-In Washer) / NB-G-N

                                              Resin Knurled Knob NBPU-W/-B/-R【1-50 Pieces Per Package】

                                              Resin Knurled Knob (Red) / NBPU-R

                                              Brass Knurled Knob (Stepped) NB-DB/DB-NB/DB-SR/DB-R

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body) NB-EB/EB-NB/EB-SR/EB-R

                                              Brass Knurled Knob (Slotted) NB-AG/AG-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-AG-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged / Built-In Washer) / NB-BC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted/Flanged) NB-BG/BG-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged / Built-In Washer) / NB-BG-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Built-In Washer) / NB-B-N

                                              Brass Knurled Knob (Flanged) NB-C/C-N/CC/CC-N【1-50 Pieces Per Package】

                                              Brass Knurled Knob (Slotted and Flanged / Built-In Washer) / NB-CC-N

                                              Brass Knurled Knob (Flanged) NB-CG/CG-N

                                              Brass Knurled Knob (Flanged) / NB-CG-N

                                              Brass Knurled Knob (Flanged / Built-In Washer) / NB-C-N

                                              Brass Knurled Knob (Stepped) NB-D/D-N/DC/DC-N【1-50 Pieces Per Package】

                                              Brass Knurled Knob (Stepped) / NB-DC

                                              Brass Knurled Knob (Stepped / Built-In Washer) / NB-DC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body) NB-E/E-N/EC/EC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Flanged / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-E-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body) NB-F/F-N/FC/FC-N

                                              Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-FC-N

                                              Brass Knurled Knob (Low Head) NB-G/G-N/GC/GC-N

                                              Brass Knurled Knob (Low Head / Built-In Washer) / NB-GC-N

                                              Resin Knurled Knob (Slotted) NBPC/NBPC-W

                                              Resin Knurled Knob (White) / NBPU-W

                                              Brass Knurled Knob (Slotted) NB-A-SR/NB-A-R

                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more Same day or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more 11 Day(s) or more 9 Day(s) or more
                                              Nominal of Thread (M)2.6 ~ 63 ~ 43 ~ 63 ~ 63 ~ 42.6 ~ 62.6 ~ 62.6 ~ 63 ~ 62.6 ~ 62.6 ~ 62.6 ~ 62.6 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~ 42.62.62.6 ~ 62.62.62.6 ~ 62.6 ~ 62.6 ~ 62.62.62.6 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 63 ~ 43 ~ 42.6 ~ 6
                                              Length L(mm)4 ~ 3510 ~ 306 ~ 3510 ~ 506 ~ 124 ~ 354 ~ 354 ~ 356 ~ 354 ~ 354 ~ 354 ~ 354 ~ 3510 ~ 5010 ~ 5010 ~ 506 ~ 356 ~ 356 ~ 206 ~ 206 ~ 2510 ~ 354 ~ 124 ~ 124 ~ 354 ~ 124 ~ 124 ~ 354 ~ 354 ~ 354 ~ 124 ~ 124 ~ 356 ~ 356 ~ 356 ~ 3510 ~ 5010 ~ 5010 ~ 5010 ~ 506 ~ 356 ~ 356 ~ 126 ~ 204 ~ 35
                                              Pitch(mm)0.45 ~ 1-0.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 0.7-0.45 ~ 10.45 ~ 1-0.45 ~ 10.45 ~ 10.45 ~ 10.45 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 0.70.5 ~ 0.7--0.450.450.45 ~ 10.450.450.45 ~ 10.45 ~ 10.45 ~ 10.450.450.45 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 10.5 ~ 0.70.5 ~ 0.7-
                                              Detailed ShapeKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurlingKnurling
                                              Mounting Hole ShapeNegativeNegativeNot ProvidedNegativeNot ProvidedNegativeNegativeNegativeNot ProvidedNegativeNegativeNegativeNot ProvidedNegativeNegativeNegativeNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNegativeNegativeNegativeNegativeNegativeNegativeNegativeNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNegativeNegativeNegativeNegativeNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNegative
                                              MaterialBrassBrassBrassBrassResinBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassResinResinBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassResinResinBrass
                                              Surface TreatmentChromate Plating / Nickel PlatingBlack Nickel PlatingNickel PlatingChromate PlatingNot ProvidedNickel PlatingChromate PlatingNickel PlatingChromate PlatingChromate PlatingNickel PlatingChromate PlatingChromate PlatingNickel PlatingChromate PlatingChromate PlatingChromate PlatingNickel PlatingNot ProvidedNot ProvidedBlack Nickel PlatingBlack Nickel PlatingGold PlatingGold PlatingChromate PlatingGold PlatingGold PlatingNickel PlatingNickel PlatingChromate PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingChromate PlatingNickel PlatingChromate PlatingChromate PlatingChromate PlatingNot ProvidedNot ProvidedNickel Plating
                                              Thread TypeMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric CoarseMetric Coarse
                                              Tip ShapeFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat EndFlat End
                                              Additional ShapeStandard / Washer IntegratedStandard / Washer IntegratedStandardStandardStandardWasher IntegratedStandardStandardWasher IntegratedStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard / Washer IntegratedStandard / Washer IntegratedStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardWasher Integrated
                                              Sales UnitLow Quantity (Available beginning with 1 pc.)Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)Box, Pkg.Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
                                              Nominal of Thread (inch)---------------------------------------------
                                              ApplicationStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
                                              Strength Class (Steel)---------------------------------------------
                                              Plastic Material----PC-------------PCPC----------------------PCPC-

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Knurled Wing Screws