• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

HEIWA HATSUJYO

HEIWA HATSUJYO INDUSTRY CO. has released "process patented" "spring washers" for industry development, and provides process patented fastener components including PS lock washers and disc springs for hex bolts with hex sockets. Additionally, the company holds the No.1 market share in Japan for NR retaining ring bearing components and crown-type retainers using advanced proprietary technology for the mold design process through to the press processing and heat treatment stages.