• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

FUKUDA

Founded in 1935, the company regrouped after the war and embarked on its path to become a world pioneer in the production of today's industrial straight shank end mills, due to the increasing use of collets.
Even now, the company is committed and confident in high-speed steel tools and offers a distribution channel consisting of nearly 10,000 items as part of the standard product range.
The merits of high-speed steel tools are that shapes can be easily amended and toughness can be achieved through applying a high degree of heat treatment to the materials, providing relatively low cost products.