• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

FUKUDA

Founded in 1935, the company regrouped after the war and embarked on its path to become a world pioneer in the production of today's industrial straight shank end mills, due to the increasing use of collets.
Even now, the company is committed and confident in high-speed steel tools and offers a distribution channel consisting of nearly 10,000 items as part of the standard product range.
The merits of high-speed steel tools are that shapes can be easily amended and toughness can be achieved through applying a high degree of heat treatment to the materials, providing relatively low cost products.