• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

FUJIKIN Needle Valves

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Main Body Shape
Material
Applicable Fluid
Nominal Pressure
Supply Side, Connection Type
Supply Side, Plumbing Thread Nominal
Supply Side, Tube Flange Nominal
Supply Side, Plumbing Pipe Dia.(Ø)
Control Side, Connection Type
Control Side, Plumbing Thread Nominal
Control Side, Tube Flange Nominal
Controller Side, Plumbing Pipe Dia.(Ø)
Control Side, Connecting Tube Diameter(Ø)
Handle Shape
Body Lining
Port Shape

  1.96-MPa Screw-In Needle Valve, Brass

   3-MPa Needle Stop Valve, Stainless Steel

    Stainless Steel, 2.94 MPa, Needle Stop Valve with Screw-In Panel Nut

     Micrometer Type Valve with Degree of Opening Display Device Made of Stainless Steel, 3.92 MPa, Screw Type

      Made of Brass, 0.98 MPa Screw-In, Angled, Needle Stop Valve

       Stainless Steel, 16.2 MPa, Screw-In, Needle Stop Valve

        Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock + Screw-In, Needle Stop Valve

         Stainless Steel Angle Type Needle Stop Valve with 2.94 MPa Screw-In Panel Nut

          24.8-MPa Needle Stop Valve, Welded-Socket, Outer Panel Screwed Type, Stainless Steel

           Brass, 0.98 MPa, Threaded Type Needle Stop Valve

            Brass, 1.96 MPa Screw-In Fine Adjustment Valve

             Brass 1-MPa Needle Stop Valve

              Brass 4.9 MPA Powerful Series Needle Stop Valve

               Made From Stainless Steel, 15.6 MPa Screw-In, Panel Nut Included, Ultra-Lightweight Adjustable Valve

                Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock, Angle, Needle Stop Valve

                 Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock, Globe Type Needle Stop Valve

                  Made From Stainless Steel, 16.2 MPa Powerful Lock + Screw-In, Angled Needle Stop Valve

                   Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock + Screw-In Glove Type, Needle Stop Valve

                    Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock, Needle Stop Valve

                     1-MPa Switch Bellows, 90° Opening/Closing Switch Type, Stainless Steel

                      Stainless Steel, 24.8 MPa, Outer Screw Type Panel Mount Type, Rc Screw-In Needle, Stop Valve

                       24.8-MPa Needle Stop Valve, Outer Panel Screw-Mounted, Super W Byte Type, Stainless Steel

                        Stainless Steel, 3.04 MPa, for General-Purpose Adjustments, JIS20K, Flange Type, Needle Valve

                         Stainless Steel 3.92 MPa Powerful Locking-Type Micrometer-Type Valve with Opening Angle Indicator

                          Stainless Steel Screws, 3.92 MPa Screw for General Adjustments, Needle Valve with Propeller Nut

                           Stainless Steel 3.92 MPA General Adjustment Screw-In Opening Indicator Needle Valve

                            Stainless Steel 3.92 MPA General Adjustment Screw-In Needle Valve

                             Stainless Steel, 34 MPa, Soft Seal Type, Power Lock Type, Stop Valve

                              Stainless Steel, 34 MPa, Metal Seal Type, Screw-In, Stop Valve

                               34-MPa Stop Valve, with Metal Seal, Powerful Lock, Stainless Steel

                                Stainless Steel, 9 MPa, Screw-In, Trace Control Valve with Panel Nut

                                 Stainless Steel, 9 MPa, Screw-In, Trace Control Valve with Locknut

                                  Stainless Steel, 9 MPa, Screw-In, Trace Control Valve with Degree Open Indicator

                                   Brass 2 MPa POWERFUL SERIES Miniature Valve

                                    Miniature Valve, for Instrumentation, Angle Half-Type

                                     Miniature Valve Angle Type for Instrumentation

                                      Miniature Valve for Instrumentation, Glove Half Type

                                       Miniature Valve for Instrumentation, Glove Type

                                        Bronze FF Flange-Type Angular Needle Valve

                                         Bronze FF Flange Globe Type Needle Valve

                                          Bronze Screw Angle Type Needle Valve

                                           Bronze Screw Globe Type Needle Valve

                                           Brand

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           FUJIKIN

                                           Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                           1.96-MPa Screw-In Needle Valve, Brass

                                           3-MPa Needle Stop Valve, Stainless Steel

                                           Stainless Steel, 2.94 MPa, Needle Stop Valve with Screw-In Panel Nut

                                           Micrometer Type Valve with Degree of Opening Display Device Made of Stainless Steel, 3.92 MPa, Screw Type

                                           Made of Brass, 0.98 MPa Screw-In, Angled, Needle Stop Valve

                                           Stainless Steel, 16.2 MPa, Screw-In, Needle Stop Valve

                                           Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock + Screw-In, Needle Stop Valve

                                           Stainless Steel Angle Type Needle Stop Valve with 2.94 MPa Screw-In Panel Nut

                                           24.8-MPa Needle Stop Valve, Welded-Socket, Outer Panel Screwed Type, Stainless Steel

                                           Brass, 0.98 MPa, Threaded Type Needle Stop Valve

                                           Brass, 1.96 MPa Screw-In Fine Adjustment Valve

                                           Brass 1-MPa Needle Stop Valve

                                           Brass 4.9 MPA Powerful Series Needle Stop Valve

                                           Made From Stainless Steel, 15.6 MPa Screw-In, Panel Nut Included, Ultra-Lightweight Adjustable Valve

                                           Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock, Angle, Needle Stop Valve

                                           Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock, Globe Type Needle Stop Valve

                                           Made From Stainless Steel, 16.2 MPa Powerful Lock + Screw-In, Angled Needle Stop Valve

                                           Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock + Screw-In Glove Type, Needle Stop Valve

                                           Stainless Steel, 16.2 MPa, Powerful Lock, Needle Stop Valve

                                           1-MPa Switch Bellows, 90° Opening/Closing Switch Type, Stainless Steel

                                           Stainless Steel, 24.8 MPa, Outer Screw Type Panel Mount Type, Rc Screw-In Needle, Stop Valve

                                           24.8-MPa Needle Stop Valve, Outer Panel Screw-Mounted, Super W Byte Type, Stainless Steel

                                           Stainless Steel, 3.04 MPa, for General-Purpose Adjustments, JIS20K, Flange Type, Needle Valve

                                           Stainless Steel 3.92 MPa Powerful Locking-Type Micrometer-Type Valve with Opening Angle Indicator

                                           Stainless Steel Screws, 3.92 MPa Screw for General Adjustments, Needle Valve with Propeller Nut

                                           Stainless Steel 3.92 MPA General Adjustment Screw-In Opening Indicator Needle Valve

                                           Stainless Steel 3.92 MPA General Adjustment Screw-In Needle Valve

                                           Stainless Steel, 34 MPa, Soft Seal Type, Power Lock Type, Stop Valve

                                           Stainless Steel, 34 MPa, Metal Seal Type, Screw-In, Stop Valve

                                           34-MPa Stop Valve, with Metal Seal, Powerful Lock, Stainless Steel

                                           Stainless Steel, 9 MPa, Screw-In, Trace Control Valve with Panel Nut

                                           Stainless Steel, 9 MPa, Screw-In, Trace Control Valve with Locknut

                                           Stainless Steel, 9 MPa, Screw-In, Trace Control Valve with Degree Open Indicator

                                           Brass 2 MPa POWERFUL SERIES Miniature Valve

                                           Miniature Valve, for Instrumentation, Angle Half-Type

                                           Miniature Valve Angle Type for Instrumentation

                                           Miniature Valve for Instrumentation, Glove Half Type

                                           Miniature Valve for Instrumentation, Glove Type

                                           Bronze FF Flange-Type Angular Needle Valve

                                           Bronze FF Flange Globe Type Needle Valve

                                           Bronze Screw Angle Type Needle Valve

                                           Bronze Screw Globe Type Needle Valve

                                           Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 35 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 35 Day(s) or more 47 Day(s) or more 2 Day(s) or more Quote Quote 8 Day(s) or more Quote 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more Quote Quote 62 Day(s) or more 47 Day(s) or more 3 Day(s) or more 47 Day(s) or more 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more Quote 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more 8 Day(s) or more 35 Day(s) or more Quote 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more 35 Day(s) or more
                                           Main Body ShapeStraight / AnglesStraight / AnglesStraightStraight / AnglesAnglesStraightStraight / AnglesAnglesStraightStraightStraight / AnglesStraight / AnglesStraightStraightAnglesStraightAnglesStraightStraight / AnglesStraightStraightStraightStraightStraight / AnglesStraight / AnglesStraight / AnglesStraight / AnglesStraightStraightStraightStraight / AnglesStraight / AnglesStraight / AnglesStraightAnglesAnglesStraightStraightAnglesStraightAnglesStraight
                                           MaterialBrassStainless SteelStainless SteelStainless SteelBrassStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelBrassBrassBrassBrassStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelBrassBrassBrassStainless SteelStainless SteelBronzeBronzeBronzeBronze
                                           Applicable FluidAir / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / GasWater / Air / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / ChemicalAir / Oil / Gas / ChemicalAir / Oil / GasAir / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / GasWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / GasWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / GasWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporWater / Air / Oil / Gas / vaporAir / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / ChemicalWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vaporWater / Air / Oil / Gas / Chemical / vapor
                                           Nominal Pressure------------------------------------------
                                           Supply Side, Connection TypeRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionRc (R)Butt WeldingRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionRc (R)Metal Pipe ConnectionTube FlangeMetal Pipe ConnectionRc (R)Rc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionRc (R)Metal Pipe ConnectionRc (R)Rc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionTube FlangeTube FlangeRc (R)Rc (R)
                                           Supply Side, Plumbing Thread Nominal1B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B1/4B ~ 3/8B1/4B ~ 1/8B1/4B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B-1/4B ~ 3/8B-1/4B ~ 3/8B1/4B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B1/4B------1B ~ 3/8B---1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B-1/2B ~ 3/8B-1/4B1/4B1/4B-------1 1/2B ~ 2B1 1/2B ~ 2B
                                           Supply Side, Tube Flange Nominal----------------------1B ~ 3/4B---------------1 1/2B ~ 2B1B ~ 3/4B--
                                           Supply Side, Plumbing Pipe Dia.(Ø)------6 ~ 12-------3.2 ~ 12.73.2 ~ 12.73.2 ~ 12.73.2 ~ 12.76 ~ 12.76.35 ~ 9.52-6 ~ 12-6.35---6.35 ~ 12.7-6.35 ~ 12.7---66 ~ 86 ~ 106 ~ 8-----
                                           Control Side, Connection TypeRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Butt WeldingRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionRc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionMetal Pipe ConnectionRc (R)Metal Pipe ConnectionTube FlangeMetal Pipe ConnectionRc (R)Rc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionRc (R)Metal Pipe ConnectionRc (R)Rc (R)Rc (R)Metal Pipe ConnectionRc (R)Metal Pipe ConnectionRc (R)Metal Pipe ConnectionTube FlangeTube FlangeRc (R)Rc (R)
                                           Control Side, Plumbing Thread Nominal1B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B1/4B ~ 3/8B1/4B ~ 1/8B1/4B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B1/4B ~ 3/8B1/4B ~ 3/8B-1/4B ~ 3/8B1/4B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B1/2B ~ 3/8B1/4B--1/4B ~ 3/8B1/4B ~ 3/8B--1B ~ 3/8B---1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B1B ~ 3/4B-1/2B ~ 3/8B-1/4B1/4B1/4B-1/4B ~ 1/8B-1/4B ~ 1/8B---1 1/2B ~ 2B1 1/2B ~ 2B
                                           Control Side, Tube Flange Nominal----------------------1B ~ 3/4B---------------1 1/2B ~ 2B1B ~ 3/4B--
                                           Controller Side, Plumbing Pipe Dia.(Ø)--------------3 ~ 12.73 ~ 12.7--6 ~ 12.76.35 ~ 9.52-6 ~ 12-6.35---6.35 ~ 12.7-6.35 ~ 12.7---6--------
                                           Control Side, Connecting Tube Diameter(Ø)------------------------------------------
                                           Handle ShapeRound HandleRound HandleRound HandleKnurled HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleT-Shaped HandleRound HandleRound HandleRound HandleKnurled HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound HandleRound Handle
                                           Body LiningNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                                           Port Shape------------------------------------------

                                           Loading...กำลังโหลด …

                                           1. 1

                                           Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                           Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Needle Valves