• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

FUJIKIN Fittings for Steel Pipes and Copper Pipes(Applicable Fluid:vapor)

 • Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)
 • Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Adapter/Connector.etc)
 • Elbow
 • Tee
 • Cross
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Material
Applicable Pipe Type
Applicable Fluid
Connection Type
Connection Shape
Fitting type
Applicable Tube Size Type
Nominal A 1
Nominal B 1
Material of Applicable Pipe
Nominal 1(mm)
Nominal 1(inch)
Applicable Pipe O.D. 1(mm)
Connection Thread Type
Nominal A 2 [In case of different diameters]
Nominal of Thread
Nominal B 2 [In case of different diameters]
Max. Operating Pressure(MPa)
Nominal 2 [In the case of different diameters](mm)
Surface Treatment
Nominal 2 [In the case of different diameters](inch)
Applicable Pipe O.D. 2 [In the case of different diameters](mm)
Divisions of Max. Operating Pressure(MPa)
Types of Related components

  Gauge Union Ring Joint

   Tee Gauge Union Type Ring Joint

    Powerful Lock Tee-Gauge Union, Rc Thread, Dual Compression Ring Type, Brass

     Elbow Half Union-Type, Ring Joint

      Elbow Union Type, Ring Joint

       Straight Union Type, Ring Joint

        TS Union Type, Ring Joint

         TL Union Type, Ring Joint

          Tee Union Type Ring Joint

           Half-Union Ring Joints

            Panel Union Type Ring Joint

             Brass 2-Compression Ring Type Powerful Lock (G-Screw Gauge Union)

              Powerful Lock Gauge Union, Rc Thread, Dual Compression Ring Type, Brass

               Made of Brass, Double Compression Ring, Powerful Lock (R Screw Elbow Half Union),

                Brass 2 Compression Ring Type Powerful Lock (R Screw TS Union)

                 Made of Brass, Double Compression Ring, Powerful Lock (R Screw Tee L Union)

                  Brass 2 Compression Ring Type Powerful Lock (Elbow Union)

                   Brass 2 Compression Ring Type Powerful Lock (Straight Union)

                    Brass, 2 Compression Ring Type, Powerful Lock (Tee Union)

                     Powerful Lock Half-Union, Dual Compression Ring Type, Brass

                      Powerful Lock Panel Union, Dual Compression Ring Type, Brass

                       Made of Brass, Dual Compressed Ring Model, Powerful Lock, (Reducing Straight Union)

                        Made of Brass, Dual Compressed Ring Model, Powerful Lock, (Reducing Tee Union)

                        Brand

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        FUJIKIN

                        Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                        Gauge Union Ring Joint

                        Tee Gauge Union Type Ring Joint

                        Powerful Lock Tee-Gauge Union, Rc Thread, Dual Compression Ring Type, Brass

                        Elbow Half Union-Type, Ring Joint

                        Elbow Union Type, Ring Joint

                        Straight Union Type, Ring Joint

                        TS Union Type, Ring Joint

                        TL Union Type, Ring Joint

                        Tee Union Type Ring Joint

                        Half-Union Ring Joints

                        Panel Union Type Ring Joint

                        Brass 2-Compression Ring Type Powerful Lock (G-Screw Gauge Union)

                        Powerful Lock Gauge Union, Rc Thread, Dual Compression Ring Type, Brass

                        Made of Brass, Double Compression Ring, Powerful Lock (R Screw Elbow Half Union),

                        Brass 2 Compression Ring Type Powerful Lock (R Screw TS Union)

                        Made of Brass, Double Compression Ring, Powerful Lock (R Screw Tee L Union)

                        Brass 2 Compression Ring Type Powerful Lock (Elbow Union)

                        Brass 2 Compression Ring Type Powerful Lock (Straight Union)

                        Brass, 2 Compression Ring Type, Powerful Lock (Tee Union)

                        Powerful Lock Half-Union, Dual Compression Ring Type, Brass

                        Powerful Lock Panel Union, Dual Compression Ring Type, Brass

                        Made of Brass, Dual Compressed Ring Model, Powerful Lock, (Reducing Straight Union)

                        Made of Brass, Dual Compressed Ring Model, Powerful Lock, (Reducing Tee Union)

                        Days to Shipวันจัดส่ง 37 Day(s) or more 37 Day(s) or more Quote 36 Day(s) or more 36 Day(s) or more 36 Day(s) or more 36 Day(s) or more 37 Day(s) or more 36 Day(s) or more 3 Day(s) or more 36 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 34 Day(s) or more 34 Day(s) or more 34 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote Quote
                        TypeFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFitting
                        MaterialBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrassBrass
                        Applicable Pipe TypeCopper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)
                        Applicable Fluidvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvaporvapor
                        Connection TypePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Screw, plug-in typePipe⇔Pipe, same diameters, plug-in typePipe⇔Pipe, different diameters, plug-in typePipe⇔Pipe, different diameters, plug-in type
                        Connection ShapeStraight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Adapter/Connector.etc)TeeTeeElbowElbowStraight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)TeeTeeTeeStraight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Adapter/Connector.etc)Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Adapter/Connector.etc)Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Adapter/Connector.etc)ElbowTeeTeeElbowStraight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)TeeStraight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Adapter/Connector.etc)Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)Tee
                        Fitting typeRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing FittingRing Fitting
                        Applicable Tube Size TypeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch sizeCopper Pipe mm size / Copper Pipe inch size
                        Nominal A 1-----------------------
                        Nominal B 1-----------------------
                        Material of Applicable PipeCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopper
                        Nominal 1(mm)6 ~ 126 ~ 123 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 123 ~ 128 ~ 128 ~ 12
                        Nominal 1(inch)--1/2 ~ 3/8--------1/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/81/2 ~ 3/8
                        Applicable Pipe O.D. 1(mm)6 ~ 126 ~ 123 ~ 12.76 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 126 ~ 123 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.73 ~ 12.76.35 ~ 12.78 ~ 12.7
                        Connection Thread TypeRcG (Tapped)RcR--RR-R-G (Tapped)RcRRR---R---
                        Nominal A 2 [In case of different diameters]-----------------------
                        Nominal of Thread1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A)--1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A)-1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)-1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)---1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)---
                        Nominal B 2 [In case of different diameters]-----------------------
                        Max. Operating Pressure(MPa)1.96 ~ 4.91.96 ~ 4.94.91.96 ~ 4.91.96 ~ 4.91.96 ~ 4.91.96 ~ 4.91.96 ~ 4.91.96 ~ 4.91.96 ~ 4.91.96 ~ 4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
                        Nominal 2 [In the case of different diameters](mm)---------------------6 ~ 106 ~ 10
                        Surface TreatmentNickel PlatingNickel PlatingNot ProvidedNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNickel PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                        Nominal 2 [In the case of different diameters](inch)---------------------1/4 ~ 3/81/4 ~ 3/8
                        Applicable Pipe O.D. 2 [In the case of different diameters](mm)---------------------3.18 ~ 106 ~ 10
                        Divisions of Max. Operating Pressure(MPa)2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpathan 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Less / than 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpa
                        Types of Related components-----------------------

                        Loading...กำลังโหลด …

                        1. 1

                        Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                        Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Fittings for Steel Pipes and Copper Pipes