• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CHELIC Manual Switching Valves(Pipe Port Type:Rc (R))

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Main Body Shape
Number of Ports
Number of Switching Positions
Switching Operation
Connecting Tube Diameter
Pipe Port Type
Plumbing Thread Nominal
Plumbing Type and Direction
Effective Sectional Area(mm2)
Mounting Method

  Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

   Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

    Manual valve VLM20 series interlock button type

     Manual valve VLM25 series round flat button type

      Hand-operated Valve - 4 Ports 3 Positions - [VLHM]

       Mechanical valve VLM15 series normal type (vertical pipe/flange base)

        Mechanical Valve VLM15 Series - Normal Type (Horizontal Piping)

         Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

          Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

           Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

            Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

             Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

              Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

               Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                 Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                  Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                   Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                    Manual valve VLM15 series round nose button type (lateral pipe/standard type)

                     Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                      Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                       Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                        Manual valve VLM15 series select button type (lateral pipe/standard type)

                         Hand-operated Valve VLM15 Series - Select Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                          Hand-operated Valve VLM15 Series - Key Switch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                           Hand-operated Valve VLM15 Series - Key Switch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                            Mechanical Valve VLM20 Series - Normal Type

                             Mechanical Valve VLM20 Series - One-side Roller Type

                              Mechanical Valve VLM20 Series - One-side Roller Type (One Direction only)

                               Manual valve VLM20 series round flat button type

                                Manual valve VLM20 series round nose button type

                                 Manual valve VLM20 series large round button type

                                  Manual valve VLM20 series select button type

                                   Manual valve VLM20 series key switch type

                                    Manual valve VLM23 series round flat button type

                                     Manual valve VLM23 series round nose button type

                                      Manual valve VLM23 series large round button type

                                       Manual valve VLM23 series interlock button type

                                        Manual valve VLM23 series select button type

                                         Manual valve VLM23 series key switch type

                                          Manual valve VLM25 series round nose button type

                                           Manual valve VLM25 series large round button type

                                            Manual valve VLM25 series interlock button type

                                             Manual valve VLM25 series select button type

                                              Manual valve VLM25 series key switch type

                                              Brand

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Manual valve VLM20 series interlock button type

                                              Manual valve VLM25 series round flat button type

                                              Hand-operated Valve - 4 Ports 3 Positions - [VLHM]

                                              Mechanical valve VLM15 series normal type (vertical pipe/flange base)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Normal Type (Horizontal Piping)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Manual valve VLM15 series round nose button type (lateral pipe/standard type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Manual valve VLM15 series select button type (lateral pipe/standard type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Select Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Key Switch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Key Switch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Mechanical Valve VLM20 Series - Normal Type

                                              Mechanical Valve VLM20 Series - One-side Roller Type

                                              Mechanical Valve VLM20 Series - One-side Roller Type (One Direction only)

                                              Manual valve VLM20 series round flat button type

                                              Manual valve VLM20 series round nose button type

                                              Manual valve VLM20 series large round button type

                                              Manual valve VLM20 series select button type

                                              Manual valve VLM20 series key switch type

                                              Manual valve VLM23 series round flat button type

                                              Manual valve VLM23 series round nose button type

                                              Manual valve VLM23 series large round button type

                                              Manual valve VLM23 series interlock button type

                                              Manual valve VLM23 series select button type

                                              Manual valve VLM23 series key switch type

                                              Manual valve VLM25 series round nose button type

                                              Manual valve VLM25 series large round button type

                                              Manual valve VLM25 series interlock button type

                                              Manual valve VLM25 series select button type

                                              Manual valve VLM25 series key switch type

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 13 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) Same day or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) Same day or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 7 Day(s)
                                              Main Body ShapeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical Type
                                              Number of Ports5-Port3-Port3-Port5-Port4-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port
                                              Number of Switching Positions2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Exhaust3-Position Closed Center2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust
                                              Switching OperationManual LeverPush ButtonPush ButtonPush ButtonManual LeverPlungersPlungersPlungersPlungersPlungersPlungersToggle SwitchesToggle SwitchesPlungersPlungersPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonKnobKnobSelector Knob with KeySelector Knob with KeyPlungersPlungersPlungersPush ButtonPush ButtonPush ButtonKnobSelector Knob with KeyPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonKnobSelector Knob with KeyPush ButtonPush ButtonPush ButtonKnobSelector Knob with Key
                                              Connecting Tube Diameter---------------------------------------------
                                              Pipe Port TypeRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)
                                              Plumbing Thread Nominal1/8 / 1/4 / 3/81/81/41/41/4 / 3/8 / 1/21/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/41/41/41/41/41/41/41/41/81/81/81/81/81/81/41/41/81/41/4
                                              Plumbing Type and DirectionDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface
                                              Effective Sectional Area(mm2)14 ~ 18733141777777777777777777777733333333333333331212121212121414141414
                                              Mounting MethodBottomSideSideSideBottomBottomSideSideBottomSideBottomSideBottomSideBottomSideBottomSideBottomSideBottomBottomSideBottomSideBottomSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSideSide

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              1. 1

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Manual Switching Valves