• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

ATOM

ATOM are specialists in "compact diameter", "ultra-compact diameter" and "carbide precision cutting tools".
A wide lineup of drills from Φ0.02~Φ13.0 is available. The main Φ3.0 type and below include the 0.005 TOBI for up to Φ2.0 and 0.01 TOBI for up to Φ3.0.
3 lengths: short, regular, or long.
Furthermore, more than 4,900 items in total are available, including application-specific products for suppressing removal burrs and leading drills.
Approximately 1,250 items for end mills with minimum diameter of Φ0.05~Φ20 are also available. Long sizes, tapered end mills, and sizes not found elsewhere are also available.
Approximately 6,150 product variations for drills and end mills with the required precision and dimensions are available.