• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

ATOM

ATOM are specialists in "compact diameter", "ultra-compact diameter" and "carbide precision cutting tools".
A wide lineup of drills from Φ0.02~Φ13.0 is available. The main Φ3.0 type and below include the 0.005 TOBI for up to Φ2.0 and 0.01 TOBI for up to Φ3.0.
3 lengths: short, regular, or long.
Furthermore, more than 4,900 items in total are available, including application-specific products for suppressing removal burrs and leading drills.
Approximately 1,250 items for end mills with minimum diameter of Φ0.05~Φ20 are also available. Long sizes, tapered end mills, and sizes not found elsewhere are also available.
Approximately 6,150 product variations for drills and end mills with the required precision and dimensions are available.