• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

3M

[Connector / Static Electricity Related]
3M original technology provides greater reliability. Total Solutions to Respond to Diverse Customer Needs
[Grinding and Polishing Products]
<Grinding> / <Polishing> / <Finishing>. We propose unique products as solutions to customer issues with grinding and polishing work.