• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

3M

[Connector / Static Electricity Related]
3M original technology provides greater reliability. Total Solutions to Respond to Diverse Customer Needs
[Grinding and Polishing Products]
<Grinding> / <Polishing> / <Finishing>. We propose unique products as solutions to customer issues with grinding and polishing work.