• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Anti-Rust Agents

An online store for anti-rust agents. In MISUMI's e-catalog, specifications of genre, type, etc. can be selected with one click, so you can easily find the desired product.
[What is an anti-rust agent?]
Protects molds and various metal parts from rust.
Days to Ship
  • All
  • Same day
  • 1 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Genre
Type
  • On Sale Till 31/12/2018

α Blackening Spray

  • On Sale Till 31/12/2018

α Anti-Rust Spray

  • On Sale Till 31/12/2018

α Metal Wrap Spray (Dark Blue)

Brand

TRUSCO

TRUSCO

TRUSCO

Product Series

α Blackening Spray

α Anti-Rust Spray

α Metal Wrap Spray (Dark Blue)

Days to Ship Same day 1 Day(s) 1 Day(s)
GenreBlack oxide finishAnti-RustOther
TypeSpraySpraySpray

Loading...

  1. 1

Related Categories to Anti-Rust Agents