• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Detergents

An online store for detergents. The MISUMI eCatalog makes it possible to easily search for products based on dimensions and specs such as cleaning force, type, manufacturer, shipping days, etc., with one click.
[What is detergent?]
It can be used for degreasing metal parts and molds, and cleaning brake related parts.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Function
Type

  Mega Parts & Brake Cleaner (Quick Drying Type)

  • On Sale Till 31/12/2018

  α Brake & Parts Cleaner, Quick Drying Type, Contains 1 Can (420 ml)

   "TERA Parts & Brake Cleaner" (Quick Drying Type)

   • On Sale Till 31/12/2018

   "α Cleaner Spray" (Aerosol Spray Type)

    "Parts & Brake Cleaner" (Slow Drying Type)

     "Parts & Brake Cleaner S" (Quick Drying Type)

     Brand

     MOKUKEN

     TRUSCO

     MOKUKEN

     TRUSCO

     MOKUKEN

     MOKUKEN

     Product Series

     Mega Parts & Brake Cleaner (Quick Drying Type)

     α Brake & Parts Cleaner, Quick Drying Type, Contains 1 Can (420 ml)

     "TERA Parts & Brake Cleaner" (Quick Drying Type)

     "α Cleaner Spray" (Aerosol Spray Type)

     "Parts & Brake Cleaner" (Slow Drying Type)

     "Parts & Brake Cleaner S" (Quick Drying Type)

     Days to Ship 1 Day(s) Same day 14 Day(s) Same day 1 Day(s) 1 Day(s)
     FunctionQuick to dryStrong / Fast DryingQuick to dryQuick to dryDelayed dryingQuick to dry
     TypeSpraySpraySpraySpraySpraySpray

     Loading...

     1. 1

     Related Categories to Detergents