• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Punchers(Page3)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Product Type
Maximum Drilling Capacity (Stainless Steel)(mm)
Maximum Drilling Capacity (Iron)(mm)
Maximum Drilling Capacity (Mild Steel)(mm)
Pocket Dimension(mm)
Double Insulation Y/N
Output load(kN(t))

  Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-10D

   Punch for Ellipse Orifice EA858HE-11

    Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-11D

     Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-12D

      Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-16D

       Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-17D

        Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-18D

         Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-19D

          Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-1D

           Punch for Ellipse Orifice EA858HE-2

            Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-20D

             Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-21D

              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-22D

               Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-23D

                Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-24D

                 Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-25D

                  Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-26D

                   Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-27D

                    Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-28D

                     Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-29D

                      Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-2D

                       Punch for Ellipse Orifice EA858HE-3

                        Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-30D

                         Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-31D

                          Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-32D

                           Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-33D

                            Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-34D

                             Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-35D

                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-36D

                               Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-37D

                                Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-3D

                                 Punch for Ellipse Orifice EA858HE-4

                                  Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-41D

                                   Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-42D

                                    Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-43D

                                     Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-44D

                                      Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-45D

                                       Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-46D

                                        Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-47D

                                         Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-48D

                                          Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-49D

                                           Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-4D

                                            Punch for Ellipse Orifice EA858HE-5

                                             Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-50D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-51D

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-10D

                                              Punch for Ellipse Orifice EA858HE-11

                                              Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-11D

                                              Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-12D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-16D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-17D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-18D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-19D

                                              Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-1D

                                              Punch for Ellipse Orifice EA858HE-2

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-20D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-21D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-22D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-23D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-24D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-25D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-26D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-27D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-28D

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-29D

                                              Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-2D

                                              Punch for Ellipse Orifice EA858HE-3

                                              Die (for Round Orifice in Thick Plate) EA858HE-30D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-31D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-32D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-33D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-34D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-35D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-36D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thin Plate) EA858HE-37D

                                              Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-3D

                                              Punch for Ellipse Orifice EA858HE-4

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-41D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-42D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-43D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-44D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-45D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-46D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-47D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-48D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-49D

                                              Die (for Round Orifice in Thin Plate) EA858HE-4D

                                              Punch for Ellipse Orifice EA858HE-5

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-50D

                                              Die (for Ellipse Orifice in Thick Plate) EA858HE-51D

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) 9 Day(s) 9 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) 11 Day(s) 11 Day(s) 11 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) 11 Day(s) 14 Day(s) 9 Day(s) 11 Day(s) 9 Day(s) 11 Day(s) 14 Day(s) 11 Day(s) 11 Day(s) 9 Day(s) 9 Day(s) 9 Day(s) 9 Day(s) 11 Day(s) 9 Day(s) 11 Day(s) 9 Day(s) 11 Day(s) 14 Day(s) 11 Day(s) 9 Day(s) 11 Day(s) 14 Day(s) 9 Day(s) 14 Day(s) 11 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) 9 Day(s) 14 Day(s) 11 Day(s) 9 Day(s) 11 Day(s) 11 Day(s)
                                              Product Type---------------------------------------------
                                              Maximum Drilling Capacity (Stainless Steel)(mm)---------------------------------------------
                                              Maximum Drilling Capacity (Iron)(mm)---------------------------------------------
                                              Maximum Drilling Capacity (Mild Steel)(mm)---------------------------------------------
                                              Pocket Dimension(mm)---------------------------------------------
                                              Double Insulation Y/N---------------------------------------------
                                              Output load(kN(t))---------------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Punchers