• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Polishers(Page3)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Number Of Rotations(min⁻¹)
Power Supply(V)
Current(A)
Power Consumption(W)

  127mm [Fine] Disk Paper (5 Pcs) EA809XE-264

   76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-321

    76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-322

     76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-323

      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-324

       76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-325

        76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-326

         76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-327

          76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-328

           76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-331

            76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-332

             76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-333

              Hook and Loop Type Pad Set EA809XG-1A

               Hook and Loop Type Sponge EA809XG-2

                Hook and Loop Type Sander Buff EA809XG-4

                 Hook and Loop Type Bonnet EA809XG-5

                  Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-12

                   Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-13

                    Sponge EA809ZB-16

                     Hook and Loop Type Sponge Buff EA809ZB-2

                      Hook and Loop Type Wool Buff EA809ZB-6

                       Step-Down Transformer EA815ZF-1

                        Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-8

                         Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-9

                          Pad Stand EA899MW-102

                           Pad Stand EA899MW-103

                            Microfiber Pad EA899MW-113

                             Floor Pad (For Maintenance) EA899MW-141

                              Floor Pad (For Polishing) EA899MW-151

                               Plate EA899MW-202

                                Plate EA899MW-203

                                 TORLONR Brush EA899MW-31

                                  Sungrid Brush EA899MW-51

                                   Sungrid Brush EA899MW-52

                                    Sungrid Brush EA899MW-53

                                     Wire Brush EA899MW-62

                                      Replacement Fern Brush EA899MY-2

                                      Brand

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      ESCO

                                      Product Series

                                      127mm [Fine] Disk Paper (5 Pcs) EA809XE-264【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-321【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-322【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-323【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-324【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-325【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-326【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-327【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-328【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-331【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-332【5 Pieces Per Package】

                                      76x102mm Sand Paper (5 Pcs) EA809XE-333【5 Pieces Per Package】

                                      Hook and Loop Type Pad Set EA809XG-1A

                                      Hook and Loop Type Sponge EA809XG-2

                                      Hook and Loop Type Sander Buff EA809XG-4【2 Pieces Per Package】

                                      Hook and Loop Type Bonnet EA809XG-5

                                      Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-12

                                      Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-13

                                      Sponge EA809ZB-16

                                      Hook and Loop Type Sponge Buff EA809ZB-2

                                      Hook and Loop Type Wool Buff EA809ZB-6【2 Pieces Per Package】

                                      Step-Down Transformer EA815ZF-1

                                      Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-8【5 Pieces Per Package】

                                      Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-9【5 Pieces Per Package】

                                      Pad Stand EA899MW-102

                                      Pad Stand EA899MW-103

                                      Microfiber Pad EA899MW-113

                                      Floor Pad (For Maintenance) EA899MW-141

                                      Floor Pad (For Polishing) EA899MW-151

                                      Plate EA899MW-202

                                      Plate EA899MW-203

                                      TORLONR Brush EA899MW-31

                                      Sungrid Brush EA899MW-51

                                      Sungrid Brush EA899MW-52

                                      Sungrid Brush EA899MW-53

                                      Wire Brush EA899MW-62

                                      Replacement Fern Brush EA899MY-2

                                      Days to Ship 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more Quote Quote 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                      Number Of Rotations(min⁻¹)-------------------------------------
                                      Power Supply(V)-------------------------------------
                                      Current(A)-------------------------------------
                                      Power Consumption(W)-------------------------------------

                                      Loading...

                                      Related Categories to Polishers