• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Polishers(Page3)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Number Of Rotations(min⁻¹)
Power Supply(V)
Current(A)
Power Consumption(W)

  Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-11

   Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-13

    Hook and Loop Type Felt EA809ZB-15

     Sponge EA809ZB-16

      Hook and Loop Type Sponge Buff EA809ZB-2

       Hook and Loop Type Wool Buff EA809ZB-5

        Hook and Loop Type Wool Buff EA809ZB-6

         Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-8

          Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-9

           Pad Stand EA899MW-101

            Pad Stand EA899MW-102

             Pad Stand EA899MW-103

              Fern Brush EA899MW-11

               Microfiber Pad EA899MW-112

                Microfiber Pad EA899MW-113

                 Floor Pad (For Surface Washing) EA899MW-131

                  Floor Pad (For Maintenance) EA899MW-141

                   Floor Pad (For Polishing) EA899MW-151

                    Plate EA899MW-201

                     Plate EA899MW-202

                      Plate EA899MW-203

                       TORLONR Brush EA899MW-31

                        Sungrid Brush EA899MW-51

                         Sungrid Brush EA899MW-52

                          Sungrid Brush EA899MW-53

                           Wire Brush EA899MW-62

                            Replacement Torlon Brush EA899MY-1

                             Floor Pad EA899MY-12

                              Replacement Fern Brush EA899MY-2

                               Buff Master WM-30

                                Buff Master WM-200

                                Brand

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                ESCO

                                MINITOR

                                MINITOR

                                Product Series

                                Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-11

                                Hook and Loop Type Sponge EA809ZB-13

                                Hook and Loop Type Felt EA809ZB-15

                                Sponge EA809ZB-16

                                Hook and Loop Type Sponge Buff EA809ZB-2

                                Hook and Loop Type Wool Buff EA809ZB-5【2 Pieces Per Package】

                                Hook and Loop Type Wool Buff EA809ZB-6【2 Pieces Per Package】

                                Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-8【5 Pieces Per Package】

                                Disk Paper (Hook and Loop Type) EA818MF-9【5 Pieces Per Package】

                                Pad Stand EA899MW-101

                                Pad Stand EA899MW-102

                                Pad Stand EA899MW-103

                                Fern Brush EA899MW-11

                                Microfiber Pad EA899MW-112

                                Microfiber Pad EA899MW-113

                                Floor Pad (For Surface Washing) EA899MW-131

                                Floor Pad (For Maintenance) EA899MW-141

                                Floor Pad (For Polishing) EA899MW-151

                                Plate EA899MW-201

                                Plate EA899MW-202

                                Plate EA899MW-203

                                TORLONR Brush EA899MW-31

                                Sungrid Brush EA899MW-51

                                Sungrid Brush EA899MW-52

                                Sungrid Brush EA899MW-53

                                Wire Brush EA899MW-62

                                Replacement Torlon Brush EA899MY-1

                                Floor Pad EA899MY-12

                                Replacement Fern Brush EA899MY-2

                                Buff Master WM-30

                                Buff Master WM-200

                                Days to Ship 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more Quote 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 11 Day(s) or more Quote
                                Number Of Rotations(min⁻¹)-----------------------------0 to 7,0000 to 4,000
                                Power Supply(V)-----------------------------AC100AC100
                                Current(A)-------------------------------
                                Power Consumption(W)-----------------------------125200

                                Loading...

                                Related Categories to Polishers