• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Socket Wrenches (Explosion-Proof)

Days to Ship
 • All
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Single Item / Set Classification
Two-sided Width Size(mm)
Insertion Angle(mm)
Insertion Angle(Inch)
Overall Length(mm)
Approval Acquired

  Explosion-Proof Socket (Insertion Angle 1/2")

   Explosion-Proof Socket Wrench Set (Drive 1/2")

    Explosion-Proof Extension Bar

     Explosion-Proof Crossbar

      Explosion-Proof Ratchet Handle

       Explosion-Proof Sliding Handle

        Explosion-Proof Nut spinner handle

         Explosion-Proof Speeder handle

          Explosion-Proof Tool Box (Brass)

           Explosion-Proof 6-Point Socket, 1/2 Inch Offset

            Explosion-Proof Extension Bar

             [Explosion-Proof] Ratchet Handle EA642LG-4

              [Explosion-Proof] Ratchet Handle EA642LG-6

               [Explosion-Proof] Hinge Handle EA642LH-4

                [Explosion-Proof] Hinge Handle EA642LH-6

                 (1/2")[Explosion-Proof] Universal Joint EA642LM-1

                  (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-10

                   (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-12

                    (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-13

                     (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-14

                      (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-17

                       (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-19

                        (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-21

                         (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-22

                          (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-24

                           (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-27

                            (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-29

                             (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-30

                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-32

                               (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-8

                                (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-0.5

                                 (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-1

                                  (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-10

                                   (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-11

                                    (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-12

                                     (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-13

                                      (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-14

                                       (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-15

                                        (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-16

                                         (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-16A

                                          (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-17

                                           (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-2

                                            (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-3

                                             (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-4

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-5

                                              Brand

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              NGK(NIHONGAISHI)

                                              AMPCO

                                              AMPCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Series

                                              Explosion-Proof Socket (Insertion Angle 1/2")

                                              Explosion-Proof Socket Wrench Set (Drive 1/2")

                                              Explosion-Proof Extension Bar

                                              Explosion-Proof Crossbar

                                              Explosion-Proof Ratchet Handle

                                              Explosion-Proof Sliding Handle

                                              Explosion-Proof Nut spinner handle

                                              Explosion-Proof Speeder handle

                                              Explosion-Proof Tool Box (Brass)

                                              Explosion-Proof 6-Point Socket, 1/2 Inch Offset

                                              Explosion-Proof Extension Bar

                                              [Explosion-Proof] Ratchet Handle EA642LG-4

                                              [Explosion-Proof] Ratchet Handle EA642LG-6

                                              [Explosion-Proof] Hinge Handle EA642LH-4

                                              [Explosion-Proof] Hinge Handle EA642LH-6

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Universal Joint EA642LM-1

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-10

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-12

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-13

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-14

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-17

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-19

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-21

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-22

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-24

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-27

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-29

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-30

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-32

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket EA642LM-8

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-0.5

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-1

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-10

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-11

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-12

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-13

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-14

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-15

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-16

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-16A

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-17

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-2

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-3

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-4

                                              (1/2")[Explosion-Proof] Socket (Inch) EA642LN-5

                                              Days to Ship Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote 1 Day(s) or more 1 Day(s) 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                              Single Item / Set ClassificationSingle ItemSet ProductSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle Item----------------------------------
                                              Two-sided Width Size(mm)---------8 ~ 32-----------------------------------
                                              Insertion Angle(mm)----------12.7----------------------------------
                                              Insertion Angle(Inch)---------1/2-----------------------------------
                                              Overall Length(mm)---------30 ~ 41254----------------------------------
                                              Approval Acquired---------FMRC (USA)FMRC (USA)----------------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Socket Wrenches (Explosion-Proof)