• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Screwdriver Bits(Page11)

Various items such as normal flathead/Phillips type and hex/torx type are available.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Tip Type
shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm)
Tip two-sided width size (mm)
Bit Quantity
Presence of magnet at the blade tip
Whether there is a double-end function
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)

  Replacement Bit For "KADOGIWA" Corner Bit (With Magnet)

   "KADOGIWA" Corner Bit (With Magnet)

   • On Sale Till 31/12/2018

   Hexalobular Color Bit (Magnetic)

    "Plus-Minus" Bit (With Magnet)

     867/4Z Torx Bit Long Type

      871/1DC Torque-set bit

       Torsion Bit (With Magnet)

        SAKISUBO Torsion Bits (With Magnet) 2-Piece Set

         SAKISUBO Torsion Bits (With Magnet) 5-Piece Set

          Stainless Steel Dual-Head Screwdriver Bit

           Double Head Impaktor Screwdriver Bit

            Stepped Slim Torsion Bit (with Magnet), Set of 10 Units

             Color Torsion Bit (Magnetic) Set of 2

              Color Torsion Bit (Magnetic) Set of 5

               Ryujin Bit (no magnets)

                Hyper Ryujin Bit (Magnetic) 2-Piece Set

                 Hyper Ryujin Bit (Magnetic) 2-Piece Set

                  Hyper Ryujin Bit (Magnetic) 5-Piece Set

                   Ryujin Bit, slim type (magnetic), 5-piece set, assorted type

                    Hyper Ryujin Bit Slim Type (Magnetic) 2-Piece Set

                     Hyper Ryujin Bit Slim Type (Magnetic) 5-Piece Set

                      Ryujin Bit, stepped type (magnetic), 2-piece set

                       SAKISUBO Torsion Bits (With Magnet)

                        Impactor Bit Check (no magnet)

                         Torsion, Screwdriver Bit, Short Type

                          Torsion, Screwdriver Bit

                           851/1TZ Bit

                            Bitorsion® Screwdriver Bit Short Type

                             Bitorsion® Screwdriver Bit Long Type

                              Shockless Bit

                               Coin Screwdriver Bit

                                Water Faucet Screwdriver Bit

                                 "BARITORI" Full Thread Burring Bit

                                 • On Sale Till 31/12/2018

                                 Bit Replacement Grip

                                  Ball Grip (Bit-Replaceable Grip)

                                   Rapidaptor Universal Bit Holder

                                    L Grip Slim PRO Slim/Standard Bit

                                     Heavy Duty Type Flexible Bit

                                      Long Joint

                                       Heavy Duty Long Bit Holder

                                        873/4 Five Star Bit

                                         6.35 mm Square Drive Sockets +- Socket Driver Socket Drivers

                                          Bit for B1 (H5 mm) Torx T Type Power Tool

                                           Bit for B3 (H6.35 mm) Torx Tamper Proofing T Type Power Tool

                                            Bit for B4 (H6.35 mm) Torx T Type Power Tool

                                            Brand

                                            VESSEL

                                            VESSEL

                                            TRUSCO

                                            VESSEL

                                            WERA

                                            WERA

                                            VESSEL

                                            VESSEL

                                            VESSEL

                                            WERA

                                            WERA

                                            SUNFLAG

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            VESSEL

                                            WERA

                                            WERA

                                            WERA

                                            WERA

                                            WERA

                                            WERA

                                            VESSEL

                                            ANEX

                                            ANEX

                                            VESSEL

                                            TRUSCO

                                            VESSEL

                                            WERA

                                            SUNFLAG

                                            SUNFLAG

                                            SUNFLAG

                                            ANEX

                                            WERA

                                            NAGAHORI INDUSTRY

                                            NAGAHORI INDUSTRY

                                            NAGAHORI INDUSTRY

                                            NAGAHORI INDUSTRY

                                            Product Series

                                            Replacement Bit For "KADOGIWA" Corner Bit (With Magnet)

                                            "KADOGIWA" Corner Bit (With Magnet)

                                            Hexalobular Color Bit (Magnetic)

                                            "Plus-Minus" Bit (With Magnet)

                                            867/4Z Torx Bit Long Type

                                            871/1DC Torque-set bit

                                            Torsion Bit (With Magnet)

                                            SAKISUBO Torsion Bits (With Magnet) 2-Piece Set

                                            SAKISUBO Torsion Bits (With Magnet) 5-Piece Set

                                            Stainless Steel Dual-Head Screwdriver Bit

                                            Double Head Impaktor Screwdriver Bit

                                            Stepped Slim Torsion Bit (with Magnet), Set of 10 Units

                                            Color Torsion Bit (Magnetic) Set of 2

                                            Color Torsion Bit (Magnetic) Set of 5

                                            Ryujin Bit (no magnets)

                                            Hyper Ryujin Bit (Magnetic) 2-Piece Set

                                            Hyper Ryujin Bit (Magnetic) 2-Piece Set

                                            Hyper Ryujin Bit (Magnetic) 5-Piece Set

                                            Ryujin Bit, slim type (magnetic), 5-piece set, assorted type

                                            Hyper Ryujin Bit Slim Type (Magnetic) 2-Piece Set

                                            Hyper Ryujin Bit Slim Type (Magnetic) 5-Piece Set

                                            Ryujin Bit, stepped type (magnetic), 2-piece set

                                            SAKISUBO Torsion Bits (With Magnet)

                                            Impactor Bit Check (no magnet)

                                            Torsion, Screwdriver Bit, Short Type

                                            Torsion, Screwdriver Bit

                                            851/1TZ Bit

                                            Bitorsion® Screwdriver Bit Short Type

                                            Bitorsion® Screwdriver Bit Long Type

                                            Shockless Bit

                                            Coin Screwdriver Bit

                                            Water Faucet Screwdriver Bit

                                            "BARITORI" Full Thread Burring Bit

                                            Bit Replacement Grip

                                            Ball Grip (Bit-Replaceable Grip)

                                            Rapidaptor Universal Bit Holder

                                            L Grip Slim PRO Slim/Standard Bit

                                            Heavy Duty Type Flexible Bit

                                            Long Joint

                                            Heavy Duty Long Bit Holder

                                            873/4 Five Star Bit

                                            6.35 mm Square Drive Sockets +- Socket Driver Socket Drivers

                                            Bit for B1 (H5 mm) Torx T Type Power Tool

                                            Bit for B3 (H6.35 mm) Torx Tamper Proofing T Type Power Tool

                                            Bit for B4 (H6.35 mm) Torx T Type Power Tool

                                            Days to Ship 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 10 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 1 Day(s) 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more Quote 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 1 Day(s) 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 10 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day 7 Day(s) or more 1 Day(s) 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more
                                            Tip TypeSpecial PurposeSpecial PurposeTorx Type (Hexalobular)CombinationTorx Type (Hexalobular)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)CombinationPhillips (+)Flathead (-)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Phillips (+)Special PurposeSpecial PurposeSpecial PurposeOtherOtherOtherPhillips (+)Phillips (+)Ball Point TypePhillips (+)OtherPhillips (+) / Flathead (-)Torx Type (Hexalobular)Torx Type (Hexalobular)Torx Type (Hexalobular)
                                            shank diameter(mm)-6.356.35mm6.356.35 ~ 6.386.356.356.356.356.356.356.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.356.356.356.356.356.356.3546.35mm6.35mm6.35------6.35mm6.35-56.356.35
                                            Overall Length(mm)3510065110 ~ 15050 ~ 7025 ~ 3265 ~ 11065 ~ 20065 ~ 11065 ~ 11065 ~ 11065 ~ 12065 ~ 15065 ~ 11065 ~ 1106585 ~ 11065 ~ 110-65 ~ 11065 ~ 11065 ~ 100100 ~ 150-252525255040 ~ 60110110551001005735300120 ~ 150300895075 ~ 10075 ~ 10075 ~ 100
                                            Single Product Set Product----Single Item------Single Item-------------Single Item-Single Item-------------Single ItemSingle ItemSingle ItemSingle Item
                                            Tip size / Phillips (+)-----------No.2---------------No.1 / No.2 / No.3--------No.2----No.2 / No.3---
                                            Tip size / flathead (-) blade width (mm)-------------------------4 ~ 8---------------7---
                                            Tip two-sided width size (mm)---------------------------------------------
                                            Bit Quantity---------------------------------------------
                                            Presence of magnet at the blade tipAvailableAvailableAvailableAvailableNA-AvailableAvailableAvailable--AvailableAvailableAvailableNAAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailable------------------NANANANA
                                            Whether there is a double-end function----NA------NA-----------------------------NANANANA
                                            Tip size / flathead (-) blade thickness (mm)---------------------------------------------

                                            Loading...

                                            Related Categories to Screwdriver Bits