• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Screwdrivers(Page32)

An online store for screwdrivers. In MISUMI's e-catalog, products with high workability and cost performance are available.
Since it is possible to select screwdrivers widely for every work context, anyone can easily find their desired screwdriver.
Choose your favorite item from the product shelf, boasting low cost and high quality.
[What is a screwdriver?]
There are various classifications of fastening screws, and choosing the optimum screwdriver for each application greatly affects the efficiency of work and the quality of workmanship. Also, it is important to select appropriately for each context, such as the shape of the screwdriver tip, length, grip shape, etc. depending on the fastening screws.
Among tip shapes, flathead screwdrivers and Phillips screwdrivers are the most popular shapes, but if you also include screwdrivers that are used by professionals such as Pozidriv and Torx, they can be classified into more than 10 types.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Single Product/Set Classification
Shaft type
Magnet
Shaft through
Bolster
Grip Type
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch)

  [6 Pcs] (+)(-) Screwdriver (With Handle-Side Hexagonal Shaft) EA560WD-600

   (-) Screwdriver EA560WD-75

    (+)(-) Screwdriver Set EA560WH

     (+) Long Screwdriver EA560WL-120

      (+) Long Screwdriver EA560WL-130

       (+) Long Screwdriver EA560WL-220

        (+) Screwdriver [ESD] EA560WV-1

         [ESD] (-)Screwdriver EA560WV-12

          [ESD] (-)Screwdriver EA560WV-13

           (-) Screwdriver [ESD] EA560WV-15

            (+) Screwdriver [ESD] EA560WV-3

             [ESD] Screwdriver Handle EA560WV-31

              [ESD] Screwdriver Handle EA560WV-32

               Quick Screwdriver Handle [ESD] EA560WV-33

                Screwdriver Holder EA560WX

                 Precision Screwdriver for Glasses EA561KA

                  (+)(-) Precision Screwdriver Set EA561KB

                   (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-1

                    (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-2

                     (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-3

                      (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-4

                       (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-5

                        (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-0

                         (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-1

                          (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-1B

                           (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-2

                            (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-3

                             (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-3A

                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-3B

                               (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-4

                                (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-4B

                                 (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-4C

                                  (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-5

                                   (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-5A

                                    (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-6

                                     (-)Screwdriver EA561P-23

                                      (-)Screwdriver EA561P-24

                                       (-)Screwdriver EA561P-25

                                        (-)Screwdriver EA561P-26

                                         (-)Screwdriver EA561P-27

                                          (-)Screwdriver EA561P-28

                                           (-)Screwdriver EA561P-29

                                            Offset Latchet Handle for Hex Bit EA562-2

                                             Nut for Hex Shank EA562-3

                                              (+) Offset Screwdriver EA562A-12

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Series

                                              [6 Pcs] (+)(-) Screwdriver (With Handle-Side Hexagonal Shaft) EA560WD-600

                                              (-) Screwdriver EA560WD-75

                                              (+)(-) Screwdriver Set EA560WH

                                              (+) Long Screwdriver EA560WL-120

                                              (+) Long Screwdriver EA560WL-130

                                              (+) Long Screwdriver EA560WL-220

                                              (+) Screwdriver [ESD] EA560WV-1

                                              [ESD] (-)Screwdriver EA560WV-12

                                              [ESD] (-)Screwdriver EA560WV-13

                                              (-) Screwdriver [ESD] EA560WV-15

                                              (+) Screwdriver [ESD] EA560WV-3

                                              [ESD] Screwdriver Handle EA560WV-31

                                              [ESD] Screwdriver Handle EA560WV-32

                                              Quick Screwdriver Handle [ESD] EA560WV-33

                                              Screwdriver Holder EA560WX

                                              Precision Screwdriver for Glasses EA561KA

                                              (+)(-) Precision Screwdriver Set EA561KB

                                              (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-1

                                              (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-2

                                              (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-3

                                              (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-4

                                              (+)(-) Precision Screwdriver EA561KB-5

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-0

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-1

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-1B

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-2

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-3

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-3A

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-3B

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-4

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-4B

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-4C

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-5

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-5A

                                              (-) Thin Shaft Screwdriver EA561M-6

                                              (-)Screwdriver EA561P-23

                                              (-)Screwdriver EA561P-24

                                              (-)Screwdriver EA561P-25

                                              (-)Screwdriver EA561P-26

                                              (-)Screwdriver EA561P-27

                                              (-)Screwdriver EA561P-28

                                              (-)Screwdriver EA561P-29

                                              Offset Latchet Handle for Hex Bit EA562-2

                                              Nut for Hex Shank EA562-3

                                              (+) Offset Screwdriver EA562A-12

                                              Days to Ship 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more Quote 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                              Tip standards---------------------------------------------
                                              Tip size / Phillips (+)---------------------------------------------
                                              Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1---------------------------------------------
                                              Shaft length L (mm)---------------------------------------------
                                              Single Product/Set Classification---------------------------------------------
                                              Shaft type---------------------------------------------
                                              Magnet---------------------------------------------
                                              Shaft through---------------------------------------------
                                              Bolster---------------------------------------------
                                              Grip Type---------------------------------------------
                                              Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2---------------------------------------------
                                              (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)---------------------------------------------
                                              (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch)---------------------------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Screwdrivers