• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Socket Wrenches(Page28)

Various items such as ordinary socket, handle, adapter and extension bar are available.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Single Product/Set Classification
Application
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Socket shape
Width across flat dimension (S Measurement)
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
Overall length (L dimension)(mm)

  Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set P4241M

   Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Display Stand 4240A

    Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Socket NV13145-100/-150/-200

     Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Display Stand 4240M

      Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Socket NV14145 -100/-150/-200

       Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Display Stand S4240A/S4240M

        Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Extra Deep Socket 4325 (L140)

         Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV13760-75P/-125P/-250P

          Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Socket 4425

           Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV14760 -75P/-125P/-175P/-250P

            Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Socket Rail Set RS4425/7

             Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV16760-175/-250/-330

              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Deep Socket 4325

               Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Universal Socket 4440T

                Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Nut Grip Socket 4450M

                 Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Nut Grip Socket Rail Set RS4450M/10

                  Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Ratchet Handle (Short) 3749SB-1/2

                   Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Ratchet Handle 4750NB/4750PB/4750JB

                    Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Ratchet Handle 4753NB/4753PB/4753JB

                     Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Neck-Swivel Ratchet Handle 4774NB/4774PB/4774JB

                      Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Universal Socket 4440M/4440A

                       Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Adapter 4755

                        Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle 4750N/4750P/4750J

                         Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle 4752N/4752J

                          Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle 4753P/4753J/D4753J

                           Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle (Short) 3749S-1/2

                            Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Neck-Swivel Ratchet Handle 4774P/4774J

                             Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12Universal Socket AS2445A

                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Socket 2405M/2405A

                               Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Socket AS2405A

                                Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Socket Rail Set RSAS2405A/10

                                 Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Deep Socket 2305M/2305A

                                  Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Deep Socket AS2305A

                                   Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Deep Socket Rail Set RSAS2305A/10

                                    Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Universal Socket 2445M/2445A

                                     Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Double 4-Sided Socket 2415M/2415A

                                      Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Semi-Deep Socket Rail Set RS2300X/11

                                       Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket RS2400A/9

                                        Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Deep Socket Rail Set RS2300A/9

                                         Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket 2400M/2400A

                                          Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket 2400W

                                           Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Semi-Deep Socket 2300X

                                            1/4 "(6.35 mm) Flex Bit Ratchet 2774P-1/4HF

                                             Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket RS2400M/11

                                              3/8 "(9.5 mm) Bit Ratchet 2749P-1/4HF

                                              Brand

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Socket Set P4241M

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Display Stand 4240A

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Socket NV13145-100/-150/-200

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Display Stand 4240M

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Socket NV14145 -100/-150/-200

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Display Stand S4240A/S4240M

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Extra Deep Socket 4325 (L140)

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV13760-75P/-125P/-250P

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Socket 4425

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV14760 -75P/-125P/-175P/-250P

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Socket Rail Set RS4425/7

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV16760-175/-250/-330

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Deep Socket 4325

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Torx Universal Socket 4440T

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Nut Grip Socket 4450M

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Nut Grip Socket Rail Set RS4450M/10

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Ratchet Handle (Short) 3749SB-1/2

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Ratchet Handle 4750NB/4750PB/4750JB

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Ratchet Handle 4753NB/4753PB/4753JB

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Push-Button Type Neck-Swivel Ratchet Handle 4774NB/4774PB/4774JB

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Universal Socket 4440M/4440A

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Adapter 4755

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle 4750N/4750P/4750J

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle 4752N/4752J

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle 4753P/4753J/D4753J

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Ratchet Handle (Short) 3749S-1/2

                                              Hand Socket 1/2" "(12.7 mm) Neck-Swivel Ratchet Handle 4774P/4774J

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12Universal Socket AS2445A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Socket 2405M/2405A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Socket AS2405A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Socket Rail Set RSAS2405A/10

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Deep Socket 2305M/2305A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Deep Socket AS2305A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Deep Socket Rail Set RSAS2305A/10

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) 12-Sided Universal Socket 2445M/2445A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Double 4-Sided Socket 2415M/2415A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Semi-Deep Socket Rail Set RS2300X/11

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket RS2400A/9

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Deep Socket Rail Set RS2300A/9

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket 2400M/2400A

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket 2400W

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Semi-Deep Socket 2300X

                                              1/4 "(6.35 mm) Flex Bit Ratchet 2774P-1/4HF

                                              Hand Socket 1/4" "(6.35 mm) Hex Socket RS2400M/11

                                              3/8 "(9.5 mm) Bit Ratchet 2749P-1/4HF

                                              Days to Shipวันจัดส่ง Quote Quote Quote Quote 15 Day(s) or more Quote Quote Quote 12 Day(s) or more Quote Quote Quote 12 Day(s) or more Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote 12 Day(s) or more Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote 4 Day(s) or more Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote 4 Day(s) or more Quote Quote Quote 6 Day(s) or more 12 Day(s) or more
                                              Single Product/Set ClassificationSet ProductSet ProductSingle Item SocketSet ProductSingle Item SocketSet ProductSingle Item SocketSingle Item Extension BarSingle Item SocketSingle Item Extension BarSet ProductSingle Item Extension BarSingle Item SocketSingle Item SocketSingle Item SocketSet ProductSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item SocketSingle Item AdapterSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item SocketSingle Item SocketSingle Item SocketSet ProductSingle Item SocketSingle Item SocketSet ProductSingle Item SocketSingle Item SocketSet ProductSet ProductSet ProductSingle Item SocketSingle Item SocketSingle Item SocketSingle Item HandleSet ProductSingle Item Handle
                                              ApplicationFor handworkFor handworkFor ImpactFor handworkFor ImpactFor handworkFor handworkImpact JointsFor handworkImpact JointsFor handworkImpact JointsFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkJoint for handwork typeFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handwork
                                              Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)12.712.79.512.712.712.712.79.512.712.712.71912.712.712.712.712.712.712.712.712.712.712.712.712.712.712.76.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.356.35
                                              Socket shapeHexagon/Double HexHexagon/Double Hex6 Sq.Hexagon/Double Hex6 Sq.Hexagon/Double HexSpecialJoint typeSpecialJoint typeSpecialJoint typeSpecialSpecial6 Sq.Special4 Sq.4 Sq.4 Sq.-6 Sq.Joint type-----12 Sq.12 Sq.12 Sq.12 Sq.12 Sq.12 Sq.12 Sq.12 Sq.4 Sq.6 Sq.6 Sq.6 Sq.6 Sq.6 Sq.6 Sq.6 Sq.6 Sq.6 Sq.
                                              Width across flat dimension (S Measurement)10 ~ 321 ~ 19/326 ~ 1710 ~ 3210 ~ 191 ~ 327.4 ~ 12.8-9.3 ~ 22-9.3 ~ 22-9.3 ~ 18.39.3 ~ 16.510 ~ 2710 ~ 2212.712.712.7-1/2 ~ 22------1/2 ~ 7/161/2 ~ 1411/321/2 ~ 11/321/2 ~ 141/2 ~ 11/321/2 ~ 11/321/2 ~ 9/161/4 ~ 104 ~ 141/2 ~ 11/321/2 ~ 11/321/2 ~ 143.86 ~ 10.494 ~ 14-4 ~ 14-
                                              Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)1/21/23/81/21/21/21/23/81/21/21/23/41/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/4
                                              Overall length (L dimension)(mm)425410100 ~ 150410100 ~ 20051014075 ~ 25036 ~ 4075 ~ 250250175 ~ 3307762 ~ 6736 ~ 4030011025025033063 ~ 726525025025011033031.8 ~ 40.122 ~ 2422150505015033 ~ 372220015015022 ~ 242232165200125

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Socket Wrenches