• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Socket Wrenches(Page10)

Various items such as ordinary socket, handle, adapter and extension bar are available.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Single Product/Set Classification
Application
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Socket shape
Width across flat dimension (S Measurement)
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
Overall length (L dimension)(mm)

  Universal Joint (12.7 mm Insertion Angle)

   Socket adapter (12.7 mm Insertion Angle)

    Nut Spinner Handle (Insertion Angle 12.7 mm)

     Speeder Handle (12.7 mm Insertion Angle)

      Slide T Handle (12.7 mm Insertion Angle)

       Y Shape Box Wrench

        T-Shaped Long Box Wrench

         Square Bolt Wrench

          Offset handle for socket wrench (12.7 mm Insertion Angle)

           Cross bar for socket wrench (12.7 mm Insertion Angle)

            Z-EAL Socket Wrench Full Set ( 9.5 mm Insertion Angle)

             Z-EAL Socket Wrench Basic Set ( 9.5 mm Insertion Angle)

              Z-EAL Socket Wrench Entry Set ( 9.5 mm Insertion Angle)

               "Stud Puller" (Insertion Angle: 12.7 mm)

                Socket wrench set (19.0 mm Insertion Angle)

                 Z-EAL Hex Type Standard Socket Rail Set (9.5 mm Insertion Angle)

                  Z-EAL Hex Type Deep Socket Rail Set 3/8" (9.5 mm Insertion Angle)

                   Socket rule set (12 angle type)

                    Deep socket rail set (double hex type)

                     Z-EAL Standard Socket (Hex Type / 9.5 mm Insertion Angle)

                      Z-EAL Deep Socket (Hex Type / 9.5 mm Insertion Angle)

                       Deep socket (double hex type)

                        Z-EAL Spark Plug Socket (Hex Type / 9.5 mm Insertion Angle)

                         Z-EAL Extension Bar (Insertion Angle: 9.5 mm)

                          Extension Bar (Insertion Angle: 9.5 mm)

                           Extension Bar (Insertion Angle: 12.7 mm)

                            Extension Bar (Insertion Angle: 19.0 mm)

                             Z-EAL Universal Joint (9.5 mm Square Plug)

                              Universal Joint

                               Socket adapter (9.5 mm Insertion Angle)

                                Socket adapter (12.7 mm Insertion Angle)

                                 Socket adapter (19.0 mm Insertion Angle)

                                  Z-EAL Quick Spinner (9.5 mm Square Plug)

                                   Z-EAL Ratchet Handle (Insertion Angle 9.5 mm)

                                    Ratchet Handle (Insertion Angle 9.5 mm)

                                     Ratchet Handle (Insertion Angle 9.5 mm)

                                      Z-EAL Swingable Ratchet Handle (9.5 mm Square Plug)

                                       Ratchet Handle (Insertion Angle 12.7 mm)

                                        Ratchet Handle Swinging Type (Insertion Angle 12.7 mm)

                                         Ratchet Handle (Insertion Angle 12.7 mm)

                                          Ratchet Handle (Insertion Angle 19.0 mm)

                                           Z-EAL Spinner Handle (9.5 mm Square Plug)

                                            Knurled Spinner Handle (9.5 mm Insertion Angle)

                                             Knurled Spinner Handle (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Spinner Handle (19.0 mm Insertion Angle)

                                              Brand

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              ASAHI METAL INDUSTRY

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              Product Series

                                              Universal Joint (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Socket adapter (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Nut Spinner Handle (Insertion Angle 12.7 mm)

                                              Speeder Handle (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Slide T Handle (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Y Shape Box Wrench

                                              T-Shaped Long Box Wrench

                                              Square Bolt Wrench

                                              Offset handle for socket wrench (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Cross bar for socket wrench (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Socket Wrench Full Set ( 9.5 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Socket Wrench Basic Set ( 9.5 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Socket Wrench Entry Set ( 9.5 mm Insertion Angle)

                                              "Stud Puller" (Insertion Angle: 12.7 mm)

                                              Socket wrench set (19.0 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Hex Type Standard Socket Rail Set (9.5 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Hex Type Deep Socket Rail Set 3/8" (9.5 mm Insertion Angle)

                                              Socket rule set (12 angle type)

                                              Deep socket rail set (double hex type)

                                              Z-EAL Standard Socket (Hex Type / 9.5 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Deep Socket (Hex Type / 9.5 mm Insertion Angle)

                                              Deep socket (double hex type)

                                              Z-EAL Spark Plug Socket (Hex Type / 9.5 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Extension Bar (Insertion Angle: 9.5 mm)

                                              Extension Bar (Insertion Angle: 9.5 mm)

                                              Extension Bar (Insertion Angle: 12.7 mm)

                                              Extension Bar (Insertion Angle: 19.0 mm)

                                              Z-EAL Universal Joint (9.5 mm Square Plug)

                                              Universal Joint

                                              Socket adapter (9.5 mm Insertion Angle)

                                              Socket adapter (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Socket adapter (19.0 mm Insertion Angle)

                                              Z-EAL Quick Spinner (9.5 mm Square Plug)

                                              Z-EAL Ratchet Handle (Insertion Angle 9.5 mm)

                                              Ratchet Handle (Insertion Angle 9.5 mm)

                                              Ratchet Handle (Insertion Angle 9.5 mm)

                                              Z-EAL Swingable Ratchet Handle (9.5 mm Square Plug)

                                              Ratchet Handle (Insertion Angle 12.7 mm)

                                              Ratchet Handle Swinging Type (Insertion Angle 12.7 mm)

                                              Ratchet Handle (Insertion Angle 12.7 mm)

                                              Ratchet Handle (Insertion Angle 19.0 mm)

                                              Z-EAL Spinner Handle (9.5 mm Square Plug)

                                              Knurled Spinner Handle (9.5 mm Insertion Angle)

                                              Knurled Spinner Handle (12.7 mm Insertion Angle)

                                              Spinner Handle (19.0 mm Insertion Angle)

                                              Days to Ship 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 1 Day(s) 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 1 Day(s) 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more
                                              Single Product/Set ClassificationSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSet ProductSet ProductSet ProductSet Product / Single Item SocketSet ProductSet ProductSet ProductSet ProductSet ProductSingle Item SocketSingle Item SocketSingle Item SocketSingle Item SocketSingle Item Extension BarSingle Item Extension BarSingle Item Extension BarSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item HandleSingle Item Handle
                                              ApplicationFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handworkFor handwork
                                              Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)12.79.512.712.712.7---12.712.79.59.59.512.7199.59.59.5 ~ 12.79.5 ~ 12.79.59.59.5 ~ 12.79.59.59.512.7199.59.5 ~ 12.76.35 ~ 12.79.5 ~ 1912.79.59.59.59.59.512.712.712.7199.59.512.719
                                              Socket shapeJoint typeJoint type---6 Sq.-4 Sq.--6 Sq.6 Sq.6 Sq.Screw6 Sq.6 Sq.6 Sq.12 Sq.12 Sq.6 Sq.6 Sq.12 Sq.6 Sq.Joint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint type------4 Sq.---4 Sq.-
                                              Width across flat dimension (S Measurement)12.712.7---8 ~ 238 ~ 198 ~ 14--5.5 ~ 225.5 ~ 228 ~ 19-22 ~ 607 ~ 197 ~ 198 ~ 228 ~ 225.5 ~ 227 ~ 196 ~ 3614 ~ 20.89.59.512.7199.59.5 ~ 12.79.512.7199.5------12.7---12.7-
                                              Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)---------------------------------------1/2---1/2-
                                              Overall length (L dimension)(mm)7235300 ~ 380415250135 ~ 194250 ~ 30076 ~ 126280250---65 ~ 75-----19 ~ 235555 ~ 777075 ~ 25032 ~ 30050 ~ 30075 ~ 40042.543 ~ 62.424 ~ 3035 ~ 424725100 ~ 178200265120 ~ 178250330250 ~ 380565250250300 ~ 600450 ~ 600

                                              Loading...

                                              Related Categories to Socket Wrenches