• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Socket Wrenches(Application:Impact Joints)

Various items such as ordinary socket, handle, adapter and extension bar are available.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Single Product/Set Classification
Application
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Socket shape
Width across flat dimension (S Measurement)
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
Overall length (L dimension)(mm)

  Impact Universal Holder Joint

   Impact Extension Bar

    Impact Universal Joint

     Universal Joint for 3/4 DR Impact Wrench

      Impact Adapter Set (3 PC)

       Impact Extension Bar P12EX□

        Impact Extension Bar P3EX□

         Universal Joint For Impact Wrench P3UJ

          Impact Extension Bar P4EX□

           Universal Joint For Impact Wrench P4UJ

            Impact Wrench Extension Bar P6EX□

             Universal Joint For Impact Wrench P6UJ

              Impact Wrench Extension Bar P8EX□

               Universal Joint For Impact Wrench P8UJ

                Impact Wrench Adapter PAD1□

                 Impact Wrench Adapter PAD3□

                  Impact Wrench Adapter PAD4□

                   Impact Wrench Adapter PAD6□

                    Impact Wrench Adapter PAD8□

                     Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Adapter NV14433A-75P/-100P/-150P

                      Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV13760-75P/-125P/-250P

                       Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV14760 -75P/-125P/-175P/-250P

                        Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV16760-175/-250/-330

                         Impact Socket 1 "(25.4 mm) Adapter 18866A-200

                          Impact Socket 1 "(25.4 mm) Adapter 18877A

                           Impact Socket 1 "(25.4 mm) Extension Bar 18760-175/-200/-250/-330

                            Impact Socket 1 "(25.4 mm) Universal Joint 18770

                             Impact Socket 1 "(25.4 mm) Universal Joint 18771

                              Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Adapter 14455A

                               Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Extension Bar 14760-50/-75/-100/-125/-150/-175/-200/-250

                                Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Universal Joint 14770

                                 Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Universal Joint 14771

                                  Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Adapter 17788A

                                   Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Adapter 17799A

                                    Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Extension Bar 17760-175/-250/-330

                                     Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Universal Joint 17770

                                      Impact Socket 2-1/2 "(63.5 mm) Adapter 19977A

                                       Impact Socket 2-1/2 "(63.5 mm) Extension Bar 19760-250/-500

                                        Impact Socket 2-1/2 "(63.5 mm) Universal Joint 19770

                                         Impact Socket 3/4 "(19 mm) Adapter 16655A

                                          Impact Socket 3/4 "(19 mm) Extension Bar 16760-150/-175/-200/-250/-330

                                           Impact Socket 3/4 "(19 mm) Universal Joint 16770

                                            Impact Socket 3/4 "(19 mm) Universal Joint 16771

                                             Impact Socket 3/8 "(9.5 mm) Adapter 13322A

                                              Impact Socket 3/8 "(9.5 mm) Universal Joint 13770

                                              Brand

                                              MISUMI

                                              MiSUMi C-VALUE

                                              SK 11

                                              SK 11

                                              SIGNET

                                              SIGNET

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              MITOLOY

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              KO-KEN TOOL

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Impact Universal Holder Joint

                                              Impact Extension Bar

                                              Impact Universal Joint

                                              Universal Joint for 3/4 DR Impact Wrench

                                              Impact Adapter Set (3 PC)

                                              Impact Extension Bar P12EX□

                                              Impact Extension Bar P3EX□

                                              Universal Joint For Impact Wrench P3UJ

                                              Impact Extension Bar P4EX□

                                              Universal Joint For Impact Wrench P4UJ

                                              Impact Wrench Extension Bar P6EX□

                                              Universal Joint For Impact Wrench P6UJ

                                              Impact Wrench Extension Bar P8EX□

                                              Universal Joint For Impact Wrench P8UJ

                                              Impact Wrench Adapter PAD1□

                                              Impact Wrench Adapter PAD3□

                                              Impact Wrench Adapter PAD4□

                                              Impact Wrench Adapter PAD6□

                                              Impact Wrench Adapter PAD8□

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Adapter NV14433A-75P/-100P/-150P

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV13760-75P/-125P/-250P

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV14760 -75P/-125P/-175P/-250P

                                              Vibration Isolating Socket 3/8 "(9.5 mm) Extension Bar NV16760-175/-250/-330

                                              Impact Socket 1 "(25.4 mm) Adapter 18866A-200

                                              Impact Socket 1 "(25.4 mm) Adapter 18877A

                                              Impact Socket 1 "(25.4 mm) Extension Bar 18760-175/-200/-250/-330

                                              Impact Socket 1 "(25.4 mm) Universal Joint 18770

                                              Impact Socket 1 "(25.4 mm) Universal Joint 18771

                                              Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Adapter 14455A

                                              Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Extension Bar 14760-50/-75/-100/-125/-150/-175/-200/-250

                                              Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Universal Joint 14770

                                              Impact Socket 1/2 "(12.7 mm) Universal Joint 14771

                                              Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Adapter 17788A

                                              Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Adapter 17799A

                                              Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Extension Bar 17760-175/-250/-330

                                              Impact Socket 1-1/2 "(38.1 mm) Universal Joint 17770

                                              Impact Socket 2-1/2 "(63.5 mm) Adapter 19977A

                                              Impact Socket 2-1/2 "(63.5 mm) Extension Bar 19760-250/-500

                                              Impact Socket 2-1/2 "(63.5 mm) Universal Joint 19770

                                              Impact Socket 3/4 "(19 mm) Adapter 16655A

                                              Impact Socket 3/4 "(19 mm) Extension Bar 16760-150/-175/-200/-250/-330

                                              Impact Socket 3/4 "(19 mm) Universal Joint 16770

                                              Impact Socket 3/4 "(19 mm) Universal Joint 16771

                                              Impact Socket 3/8 "(9.5 mm) Adapter 13322A

                                              Impact Socket 3/8 "(9.5 mm) Universal Joint 13770

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more 12 Day(s) or more Quote Quote Quote Quote Quote Quote 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote Quote 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                              Single Product/Set ClassificationSingle Item Universal JointSingle Item Extension BarSingle Item SocketSingle Item Universal JointSet ProductSingle Item Extension BarSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item Extension BarSingle Item Extension BarSingle Item Extension BarSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item AdapterSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item Extension BarSingle Item Universal JointSingle Item Universal JointSingle Item AdapterSingle Item Universal Joint
                                              ApplicationImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact JointsImpact Joints
                                              Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)12.712.712.7--38.19.59.512.712.7191925.425.438.19.512.71925.412.79.512.71925.425.425.425.425.412.712.712.712.738.138.138.138.163.563.563.519191919--
                                              Socket shapeJoint type-4 Sq.Joint type---------------Joint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint typeJoint type
                                              Width across flat dimension (S Measurement)-12.712.7------------------------------------------
                                              Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)-1/21/23/4---------------1/23/81/23/4111111/21/21/21/21 1/21 1/21 1/21 1/22 1/22 1/22 1/23/43/43/43/4Female: 3/8, male: 1/23/8
                                              Overall length (L dimension)(mm)65100 ~ 200---200 ~ 40050 ~ 25049.550 ~ 30064.5100 ~ 33096.5160 ~ 400126983641 ~ 4955 ~ 6570 ~ 8375 ~ 15075 ~ 25075 ~ 250175 ~ 33020080175 ~ 3301271154275 ~ 250746598115175 ~ 330200145250 ~ 50030355.5175 ~ 330106952756

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Socket Wrenches