• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Files(Page24)

Check out the abundant lineup including ironware files, group files, and electrodeposited diamond files.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Type
Product Type
Nominal Dimensions
Nominal Size
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Particle Size(#)
Roughness of grain (precision file)
Electrodeposition segment length(mm)
Single Product Set Product

  Precision File for only Recipro use

   Electroplated Diamond File for RE35/55 & MT208L

   Brand

   MINITOR THAILAND

   MINITOR THAILAND

   Product Series

   Precision File for only Recipro use

   Electroplated Diamond File for RE35/55 & MT208L

   Days to Ship 21 Day(s) 8 Day(s) or more
   Typeironworking filesDiamond Electrodeposition File
   Product Type-Needle Type / Ironwork Type / Taper Type
   Nominal Dimensions--
   Nominal Size--
   Overall Length(mm)11060 ~ 65
   Roughness of grain--
   Particle Size(#)-170 ~ 600
   Roughness of grain (precision file)--
   Electrodeposition segment length(mm)--
   Single Product Set Product--

   Loading...

   Related Categories to Files