• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Brushes with Shafts(Page9)

Items from specialized manufacturers are available.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Product Type
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)

  Animal Bristle Brush (Soft Brown)

   Animal Bristle Brush (White Wool)

    Chemical/Plant Fiber Brush (Nylon)

     Chemical/Plant Fiber Brush (Heat-Resistant Fiber [Aramid])

      Chemical/Plant Fiber Brush (Tampico [Plant Fiber])

       Nylon Brush Containing Abrasive Grain

        Nylon Brush Containing Diamond Abrasive Grain

         Metal Brush (Hard Steel Wire)

          Metal Brush (Stainless Steel Wires)

           Metal Brush (Wavy Iron Wire)

            Metal Brush (Brass Wire)

             Micro Ceramic Fiber (Shaft Diameter ø3 mm Series)

              Micro Ceramic Fiber (Slim Series)

               Micro-Twist Brush (Nylon Fiber Containing Abrasive Grains)

                Micro-Spiral Brush (Stainless Steel Wires)

                 Arcland Sakamoto Wheel Brush With Hexagonal Shaft

                  Arcland Sakamoto Twisted Brush With Hexagonal Shaft

                   Arcland Sakamoto Cylinder-Type Brush with Hexagonal Shaft

                    RBU Miniature Wheel Brush, 3‑mm Shaft

                     TBU Miniature Cup Brush, 3‑mm Shaft

                      PBUPR Composite Material End Brush, Bent Edge, With Bridle

                       Fiber Stone Brush

                        Abrasive Nylon Brush (Diamond Nylon)

                         Twisted Wire Lapping Tool

                          Abrasive Nylon Brush (Silicon Carbide Nylon)

                           Spiral Channel Brush

                            Abrasive Nylon Brush (Plain Nylon)

                             Bevel Shaped Brush (Silicon Carbide Nylon)

                              Wheel Brush (Silicon Carbide Nylon)

                               Spiral Nylon Brush

                                End Brush (Silicon Carbide Nylon)

                                 Pointed Shape Brush (Silicon Carbide Nylon)

                                  Wheel Brush (Black Bristle)

                                   Wheel Brush (Mexican Fiber)

                                    Wheel Brush (White Bristle)

                                     Cup Brush (Horse Hair)

                                      Cup Brush (Mexican Fiber)

                                       Cup Brush (White Bristle)

                                        Cup Brush (Goat Hair)

                                         Wire Rope Brush

                                          End Brush (Horse Hair)

                                           End Brush (White Bristle)

                                            End Brush (Goat Hair)

                                             End Brush (Black Bristle)

                                              Wheel Brush (Steel Wire)

                                              Brand

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              KURODA BRUSH

                                              PFERD

                                              PFERD

                                              PFERD

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              MINITOR THAILAND

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Animal Bristle Brush (Soft Brown)

                                              Animal Bristle Brush (White Wool)

                                              Chemical/Plant Fiber Brush (Nylon)

                                              Chemical/Plant Fiber Brush (Heat-Resistant Fiber [Aramid])

                                              Chemical/Plant Fiber Brush (Tampico [Plant Fiber])

                                              Nylon Brush Containing Abrasive Grain

                                              Nylon Brush Containing Diamond Abrasive Grain

                                              Metal Brush (Hard Steel Wire)

                                              Metal Brush (Stainless Steel Wires)

                                              Metal Brush (Wavy Iron Wire)

                                              Metal Brush (Brass Wire)

                                              Micro Ceramic Fiber (Shaft Diameter ø3 mm Series)

                                              Micro Ceramic Fiber (Slim Series)

                                              Micro-Twist Brush (Nylon Fiber Containing Abrasive Grains)

                                              Micro-Spiral Brush (Stainless Steel Wires)

                                              Arcland Sakamoto Wheel Brush With Hexagonal Shaft

                                              Arcland Sakamoto Twisted Brush With Hexagonal Shaft

                                              Arcland Sakamoto Cylinder-Type Brush with Hexagonal Shaft

                                              RBU Miniature Wheel Brush, 3‑mm Shaft

                                              TBU Miniature Cup Brush, 3‑mm Shaft

                                              PBUPR Composite Material End Brush, Bent Edge, With Bridle

                                              Fiber Stone Brush

                                              Abrasive Nylon Brush (Diamond Nylon)

                                              Twisted Wire Lapping Tool

                                              Abrasive Nylon Brush (Silicon Carbide Nylon)

                                              Spiral Channel Brush

                                              Abrasive Nylon Brush (Plain Nylon)

                                              Bevel Shaped Brush (Silicon Carbide Nylon)

                                              Wheel Brush (Silicon Carbide Nylon)

                                              Spiral Nylon Brush

                                              End Brush (Silicon Carbide Nylon)

                                              Pointed Shape Brush (Silicon Carbide Nylon)

                                              Wheel Brush (Black Bristle)

                                              Wheel Brush (Mexican Fiber)

                                              Wheel Brush (White Bristle)

                                              Cup Brush (Horse Hair)

                                              Cup Brush (Mexican Fiber)

                                              Cup Brush (White Bristle)

                                              Cup Brush (Goat Hair)

                                              Wire Rope Brush

                                              End Brush (Horse Hair)

                                              End Brush (White Bristle)

                                              End Brush (Goat Hair)

                                              End Brush (Black Bristle)

                                              Wheel Brush (Steel Wire)

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 8 Day(s) or more 4 Day(s) or more 8 Day(s) or more Same day or more 8 Day(s) 8 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 8 Day(s) 8 Day(s) Same day or more 6 Day(s) or more 21 Day(s) 21 Day(s) 6 Day(s) or more 8 Day(s) 8 Day(s) or more Same day or more 8 Day(s) 8 Day(s) or more 8 Day(s) 21 Day(s) Same day 8 Day(s) 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 8 Day(s) or more
                                              Product TypeWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Umbrella-shaped brush / Flower Type Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Umbrella-shaped brush / Flower Type Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Bevel Type BrushWheel Brush / Cup Type Brush / End Brush / Umbrella-shaped brush / Flower Type Brush / Bevel Type BrushEnd BrushEnd BrushTorsional brushTorsional brushWheel Brush--Wheel BrushCup Type BrushEnd Brush------------------------
                                              Brush Long(mm)2 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 152 ~ 15151515 ~ 2525---3 ~ 65 ~ 6258 ~ 205 ~ 830 ~ 405 ~ 8305 ~ 881020 ~ 4215 ~ 252545 ~ 6-8 ~ 1495 ~ 8820888 ~ 104 ~ 136 ~ 10
                                              Outer Diameter(mm)ø3.5 ~ ⌀25ø3.5 ~ ⌀25ø3 ~ ⌀25ø3 ~ ⌀25ø3 ~ ⌀25ø3 ~ ⌀25ø3 ~ ⌀25ø3.5 ~ ⌀25ø3.5 ~ ⌀25ø3.5 ~ ⌀25ø3.5 ~ ⌀25-------16 ~ 2215 ~ 1828 ~ 380.9 ~ 105 ~ 222.8 ~ 10.25 ~ 2215 ~ 205 ~ 2225 ~ 3040 ~ 652 ~ 1212 ~ 2210 ~ 2010 ~ 2525 ~ 3010 ~ 2514 ~ 25167 ~ 14140.8 ~ 2555 ~ 75 ~ 810 ~ 65
                                              Wire diameter(mm)--0.20.2-0.3 ~ 0.550.25 ~ 0.450.1 ~ 0.150.1 ~ 0.150.12 ~ 0.150.1 ~ 0.15--0.2 ~ 0.30.08---0.1 ~ 0.550.1 ~ 0.550.55 ~ 10.3---0.15 ~ 0.3---0.3 ~ 0.55---------0.2 ~ 0.4----0.06 ~ 0.15
                                              Shaft Diameter(mm)3333333333331.2 ~ 2.343 ~ Stepped (4) 3Stepped (4) 36.356.356.353361.2 ~ 333 ~ 6333363 ~ 6662.34 ~ 332.34 ~ 3332.34 ~ 33332.34 ~ 332.34 ~ 32.34 ~ 6

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Brushes with Shafts