• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Grinding Stones with Shafts(Page6)

Check out the abundant lineup from vitrified grindstones to rubber grindstones.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Particle Size(#)
Shaft Diameter(mm)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)

  Rubber Grindstone, Diamond Polisher, Shaft Diameter ⌀2.34

   Grinding Stone With Shaft For Precision Machining, Pink Point

    Grindstone With Shaft G61○○

     Grindstone With Shaft G63○○

      Grindstone With Shaft G64○○

       Silicone Rubber Grinding Stone With Shaft R10○○

        Ceramic Rubber Grinding Stone With Shaft R21○○

         Ceramic Rubber Grinding Stone With Shaft R22○○

          Rubber Grinding Stone With Shaft (Rabin Grinding Stone) R43○○

           Cera Point, Black

            Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Stainless Steel, Ball Type

             Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Stainless Steel, Disc Type

              Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Metals, Ball Type

               Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Metals, Disc Type

                Rubber Grinding Stone With Abrasive Grains #280 3-Piece Set RB-52

                 Arcland Sakamoto Grinding Stone With Hexagonal Shaft

                  Grinding Stone Vitrified PA (Pink)

                   Long Shank Grinding Stone Vitrified WA (White)

                    Grinding Stone Vitrified GC (Green)

                     Hyper Grinding Stone Vitrified SG

                      Precision Grinding Stone Vitrified SA

                       Abrasive Rubber Point Shank φ2.34

                        Abrasive Rubber Point for Polishing

                         Long Shank Abrasive Rubber Point

                          Abrasive Sponge Point

                           Universal Polisher

                            Abrasive Rubber Point for General Grinding

                             Abrasive Rubber Point for Deburring/Grinding Hard Type

                             Brand

                             NAKANISHI

                             NIHONNSEIMITU

                             NIHONNSEIMITU

                             NIHONNSEIMITU

                             NIHONNSEIMITU

                             NIHONNSEIMITU

                             NIHONNSEIMITU

                             NIHONNSEIMITU

                             NIHONNSEIMITU

                             SUMFLEX

                             EARTH MAN

                             EARTH MAN

                             EARTH MAN

                             EARTH MAN

                             EARTH MAN

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             MINITOR THAILAND

                             Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                             Rubber Grindstone, Diamond Polisher, Shaft Diameter ⌀2.34

                             Grinding Stone With Shaft For Precision Machining, Pink Point【5 Pieces Per Package】

                             Grindstone With Shaft G61○○【5 Pieces Per Package】

                             Grindstone With Shaft G63○○【5 Pieces Per Package】

                             Grindstone With Shaft G64○○【5 Pieces Per Package】

                             Silicone Rubber Grinding Stone With Shaft R10○○【5 Pieces Per Package】

                             Ceramic Rubber Grinding Stone With Shaft R21○○【10 Pieces Per Package】

                             Ceramic Rubber Grinding Stone With Shaft R22○○【10 Pieces Per Package】

                             Rubber Grinding Stone With Shaft (Rabin Grinding Stone) R43○○【10 Pieces Per Package】

                             Cera Point, Black【10 Pieces Per Package】

                             Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Stainless Steel, Ball Type

                             Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Stainless Steel, Disc Type

                             Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Metals, Ball Type

                             Grinding Stone With Hexagonal Shaft For Metals, Disc Type

                             Rubber Grinding Stone With Abrasive Grains #280 3-Piece Set RB-52

                             Arcland Sakamoto Grinding Stone With Hexagonal Shaft

                             Grinding Stone Vitrified PA (Pink)

                             Long Shank Grinding Stone Vitrified WA (White)

                             Grinding Stone Vitrified GC (Green)

                             Hyper Grinding Stone Vitrified SG

                             Precision Grinding Stone Vitrified SA

                             Abrasive Rubber Point Shank φ2.34

                             Abrasive Rubber Point for Polishing

                             Long Shank Abrasive Rubber Point

                             Abrasive Sponge Point

                             Universal Polisher

                             Abrasive Rubber Point for General Grinding

                             Abrasive Rubber Point for Deburring/Grinding Hard Type

                             Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more 10 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 8 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 11 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 21 Day(s) Same day or more Same day or more Same day or more 8 Day(s) Same day or more 8 Day(s) 8 Day(s) 8 Day(s) Same day or more 8 Day(s)
                             TypeRubber GrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneGrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneRubber GrindstoneRubber Grindstone
                             Particle Size(#)2,00018060-602,500 ~ 320220 ~ 32022080 ~ 18080 ~ 120WA60WA60WA60WA602806060 ~ 22010060 ~ 180120100 ~ 220120 ~ 120080 ~ 1000120 ~ 180240 ~ 150024080 ~ 32080 ~ 220
                             Shaft Diameter(mm)⌀2.34⌀2.34ø6.0ø6.0ø6.0⌀2.34⌀3.0⌀3.0⌀3.066.356.356.356.35⌀2.35-2.34 ~ 633 ~ 6332.343 ~ 633333
                             Grindstone section external diameter(mm)⌀12 ~ ⌀1366 ~ 1319323 ~ 66 ~ 106 ~ 101020 ~ 25------1 ~ 254 ~ 102 ~ 253 ~ 131 ~ 134.3 ~ 14.54 ~ 254 ~ 101313 ~ 304 ~ 134 ~ 10
                             Grindstone section length(mm)2 ~ 31013 ~ 253281.5 ~ 1617 ~ 2017 ~ 20202525102510--7 ~ 384 ~ 257 ~ 25137 ~ 132.3 ~ 1613 ~ 2514 ~ 20146 ~ 2513 ~ 2013 ~ 20

                             Loading...กำลังโหลด …

                             Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Grinding Stones with Shafts