• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Sheet Polishing Materials(Page3)

Products from specialized sheet manufacturers are available.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Sheet Type
Usage
Abrasive material
Particle Size(#)
Width(mm)
Length(mm)

  3M<SUP>TM</SUP>Flexible Diamond Hand Rasp S

   KGS Flexible Diamond Pad

    Norton, Bear-Tex Non-Woven Hand Pad

     Polymaru Sheet, Yellow

      Polymaru Sheet, Blue

       D Water Resistant Paper

        LW Paper

         R Paper

          Polishing Cloth Sheet

           Sandpaper for Air Polishing (AHAC-SDS)

            Sandpaper for Air Polishing (FRCC-SDS)

             Sandpaper for Air Polishing (FTCA-SDS)

              Uni Wool

               Uni-Soft

                1/3" Cut Paper Series (Cloth File)

                 1/3" Cut Paper Series (Dry Sanding Paper)

                  1/3" Cut Paper Series (Water-Resistant Paper)

                   "Pop-up Roll Paper" (Cloth File)

                    Multi Sandpaper

                     Multi Sandpaper, Replacement Paper

                      Multi Sharp Brush

                       A Fabric Sheet

                        Waterproof Sheet SC

                         F Sheet KFAA

                          NEXT

                           Fine Cut Sheet PDSM

                            Finishing Sheet DSCM

                             Orbital Sheet PFCAM/SFACM

                              Duck roll

                               Handy Alta 2 Diamond Sheet

                                DA Waterproof Paper

                                 L Water Resistant Paper

                                  N Dry Sand Paper

                                   HN High-Pitch Sheet

                                    HR High-Pitch Sheet

                                     HN High-Pitch Sheet

                                      HR High-Pitch Sheet

                                       Crocs Free Seat

                                        PN PS Sheet

                                         PR PS Sheet

                                          PN PS Sheet

                                           PR PS Sheet

                                            Kenmaron

                                             Kenmaron Super

                                              Finishing Cloth Sheet

                                              Brand

                                              3M

                                              SAINTGOBAIN

                                              SAINTGOBAIN

                                              KOYO-SHA

                                              KOYO-SHA

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              NIHON KENSHI

                                              NIHON KENSHI

                                              NIHON KENSHI

                                              NIHON KENSHI

                                              NIHON KENSHI

                                              TRUSCO

                                              TRUSCO

                                              TRUSCO

                                              TRUSCO

                                              TRUSCO

                                              TRUSCO

                                              TRUSCO

                                              OKANJIRUSHI

                                              KOVAX

                                              KOVAX

                                              KOVAX

                                              KOVAX

                                              KOVAX

                                              KOVAX

                                              KOVAX

                                              NORITAKE COATED ABRASIVE

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              3MTMFlexible Diamond Hand Rasp S

                                              KGS Flexible Diamond Pad

                                              Norton, Bear-Tex Non-Woven Hand Pad【10 Pieces Per Package】

                                              Polymaru Sheet, Yellow

                                              Polymaru Sheet, Blue

                                              D Water Resistant Paper【100 Pieces Per Package】

                                              LW Paper【50-100 Pieces Per Package】

                                              R Paper【100 Pieces Per Package】

                                              Polishing Cloth Sheet【50 Pieces Per Package】

                                              Sandpaper for Air Polishing (AHAC-SDS)【100 Pieces Per Package】

                                              Sandpaper for Air Polishing (FRCC-SDS)【100 Pieces Per Package】

                                              Sandpaper for Air Polishing (FTCA-SDS)【100 Pieces Per Package】

                                              Uni Wool【10 Pieces Per Package】

                                              Uni-Soft【10 Pieces Per Package】

                                              1/3" Cut Paper Series (Cloth File)【10 Pieces Per Package】

                                              1/3" Cut Paper Series (Dry Sanding Paper)【10 Pieces Per Package】

                                              1/3" Cut Paper Series (Water-Resistant Paper)【10 Pieces Per Package】

                                              "Pop-up Roll Paper" (Cloth File)

                                              Multi Sandpaper

                                              Multi Sandpaper, Replacement Paper【3 Pieces Per Package】

                                              Multi Sharp Brush【10-40 Pieces Per Package】

                                              A Fabric Sheet【25-50 Pieces Per Package】

                                              Waterproof Sheet SC【1-100 Pieces Per Package】

                                              F Sheet KFAA【100 Pieces Per Package】

                                              NEXT【100 Pieces Per Package】

                                              Fine Cut Sheet PDSM【100 Pieces Per Package】

                                              Finishing Sheet DSCM【100 Pieces Per Package】

                                              Orbital Sheet PFCAM/SFACM【100 Pieces Per Package】

                                              Duck roll

                                              Handy Alta 2 Diamond Sheet

                                              DA Waterproof Paper【100 Pieces Per Package】

                                              L Water Resistant Paper【50-100 Pieces Per Package】

                                              N Dry Sand Paper【100 Pieces Per Package】

                                              HN High-Pitch Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              HR High-Pitch Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              HN High-Pitch Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              HR High-Pitch Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              Crocs Free Seat【100 Pieces Per Package】

                                              PN PS Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              PR PS Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              PN PS Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              PR PS Sheet【100 Pieces Per Package】

                                              Kenmaron【20 Pieces Per Package】

                                              Kenmaron Super【10 Pieces Per Package】

                                              Finishing Cloth Sheet

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s) 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 1 Day(s) or more Same day 1 Day(s) Same day or more Same day or more 1 Day(s) 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 9 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                              Sheet TypePolyurethane (Sponge)Polyurethane (Sponge)Non-woven fabric (nylon)Abrasive ClothAbrasive ClothWaterproof paperSand PaperSand PaperAbrasive ClothSand PaperSand PaperSand PaperNon-woven fabric (nylon)Non-woven fabric (nylon)Sand PaperSand PaperWaterproof paperWaterproof paperWaterproof paperWaterproof paperWaterproof paperAbrasive ClothWaterproof paperWaterproof paperWaterproof paperSand PaperSand PaperSand PaperSand PaperAbrasive ClothWaterproof paperWaterproof paperSand PaperSand PaperSand PaperSand PaperSand PaperFilmSand PaperSand PaperSand PaperSand PaperNon-woven fabric (nylon)Non-woven fabric (nylon)Abrasive Cloth
                                              UsageHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishFor sandersHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishHand polishFor sandersFor sandersHand polishFor sandersHand polishFor sandersFor sandersHand polishHand polishHand polishHand polish
                                              Abrasive materialDiamondDiamond-Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Silicon carbideWhite alundumAlundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Silicon carbideSilicon carbideSilicon carbideSilicon carbideAlundum (Alumina)Alundum (Alumina) ~ Silicon carbideSilicon carbideAlundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)-Alundum (Alumina)Silicon carbideAlundum (Alumina)Silicon carbideAlundum (Alumina) ~ Silicon carbideSilicon carbideAlundum (Alumina) ~ Silicon carbideAlundum (Alumina) ~ Silicon carbideDiamondAlundum (Alumina)Silicon carbideSilicon carbideAlundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina)Alundum (Alumina) ~ Silicon carbideSilicon carbide
                                              Particle Size(#)60 ~ 1000P60 ~ P3000Equivalent to P120-180 ~ Equivalent to P1500-3000--80 ~ 200040 ~ 600120 ~ 60060 ~ 40060 ~ 600120 ~ 800240 ~ 600500 ~ 3000500 ~ 300040 ~ 24060 ~ 400240 ~ 150040 ~ 40080 ~ 60080 ~ 60060 ~ 32030 ~ 60060 ~ 2000120 ~ 1000100 ~ 200040 ~ 600120 ~ 60060 ~ 60040 ~ 40080 ~ 3000120 ~ 100060 ~ 1500100 ~ 60040 ~ 400120 ~ 150040 ~ 400120 ~ 2000120 ~ 100040 ~ 100120 ~ 32040 ~ 100120 ~ 60060 ~ 150080 ~ 3000120 ~ 800
                                              Width(mm)5555150125125230230230230230230230150150939393936.4-1623022822822822822822875 ~ 1141002302302307575757575100100100100150150230
                                              Length(mm)909023019519528028028028028028028023011523022822837000--5128028028028028028028010000 ~ 40000100280280280110110110110110175175175175230230280

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Sheet Polishing Materials