• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Disks(Page4)

Days to Ship
 • All
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Type
work material
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
abrasive grain

  Cotton wheel T-27

   FC Disc

    Mini FC Disc

     Mini Quick Pad

      Mini Quick Paper

       Paper Wheel

        Single action P wheel

         NRS P Wheel

          Single action P soft

           Good Wheel

            S Wheel

             Cross in Wheel (one-touch type)

              Cross in Wheel (for 15/16 holes)

               Immediate P

                Mini R Wheel

                 Mini P Wheel

                  Grand Super, PS Super

                   Star Disk Z

                    Cyclone

                     Surface Disc

                      Surface Disc

                       TOKUMARU α

                        TOKUMARU J

                         TOKUMARU J

                          GP Top TOKUMARU-KUN

                           GP Top TOKUMARU-KUN Conical Type

                            GP Top TOKUMARU-KUN Conical Type

                             GP Top

                              GP Top

                               GP Top

                                GP Top

                                 "GP Top DX" (Deluxe)

                                  "GP Top" (for Concrete, Silicon Carbide)

                                   "GP Top 25" (Alundum)

                                    GP Top Premium

                                     GP Top Premium Double Flap

                                      Diamond Top

                                       Diamond Top

                                        "GP Top α" (Direct Screw-in Type)

                                         "GP Top α" (Direct Screw-in Type)

                                          "GP Top α" (Direct Screw-in Type)

                                           GP Curved Disc

                                            GP Curved Disc

                                             GP Triple-Sided Disc

                                              GP Triple-Sided Disc

                                              Brand

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              NEW REGISTON

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              SANKYO RIKAGAKU

                                              MURAKO

                                              MURAKO

                                              MURAKO

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              TRUSCO NAKAYAMA

                                              Product Series

                                              Cotton wheel T-27【5 Pieces Per Package】

                                              FC Disc【10 Pieces Per Package】

                                              Mini FC Disc【5 Pieces Per Package】

                                              Mini Quick Pad

                                              Mini Quick Paper【5 Pieces Per Package】

                                              Paper Wheel【2-10 Pieces Per Package】

                                              Single action P wheel【10 Pieces Per Package】

                                              NRS P Wheel【10 Pieces Per Package】

                                              Single action P soft【5 Pieces Per Package】

                                              Good Wheel【10 Pieces Per Package】

                                              S Wheel【5-10 Pieces Per Package】

                                              Cross in Wheel (one-touch type)【5 Pieces Per Package】

                                              Cross in Wheel (for 15/16 holes)【5 Pieces Per Package】

                                              Immediate P【10 Pieces Per Package】

                                              Mini R Wheel【5 Pieces Per Package】

                                              Mini P Wheel【5 Pieces Per Package】

                                              Grand Super, PS Super【100 Pieces Per Package】

                                              Star Disk Z【5 Pieces Per Package】

                                              Cyclone

                                              Surface Disc

                                              Surface Disc

                                              TOKUMARU α【10 Pieces Per Package】

                                              TOKUMARU J【10 Pieces Per Package】

                                              TOKUMARU J【10 Pieces Per Package】

                                              GP Top TOKUMARU-KUN【10 Pieces Per Package】

                                              GP Top TOKUMARU-KUN Conical Type【5-10 Pieces Per Package】

                                              GP Top TOKUMARU-KUN Conical Type【5-10 Pieces Per Package】

                                              GP Top【5 Pieces Per Package】

                                              GP Top【5 Pieces Per Package】

                                              GP Top【5 Pieces Per Package】

                                              GP Top【5 Pieces Per Package】

                                              "GP Top DX" (Deluxe)【5 Pieces Per Package】

                                              "GP Top" (for Concrete, Silicon Carbide)【10 Pieces Per Package】

                                              "GP Top 25" (Alundum)【5 Pieces Per Package】

                                              GP Top Premium【10 Pieces Per Package】

                                              GP Top Premium Double Flap【10 Pieces Per Package】

                                              Diamond Top

                                              Diamond Top

                                              "GP Top α" (Direct Screw-in Type)【10 Pieces Per Package】

                                              "GP Top α" (Direct Screw-in Type)【10 Pieces Per Package】

                                              "GP Top α" (Direct Screw-in Type)【10 Pieces Per Package】

                                              GP Curved Disc【5 Pieces Per Package】

                                              GP Curved Disc【5 Pieces Per Package】

                                              GP Triple-Sided Disc【5 Pieces Per Package】

                                              GP Triple-Sided Disc【5 Pieces Per Package】

                                              Days to Ship 5 Day(s) 5 Day(s) 5 Day(s) 5 Day(s) 5 Day(s) 5 Day(s) 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) 5 Day(s) 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) 2 Day(s) or more 5 Day(s) 5 Day(s) 2 Day(s) 2 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) or more 3 Day(s) 1 Day(s) or more 1 Day(s) or more 1 Day(s) 6 Day(s) or more 1 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 6 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more
                                              TypeCotton: Hemp DiskNon-woven fabric discNon-woven fabric disc-Sander paperMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discSander paperMulti-blade discMulti-blade discSander paperSander paperMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade discMulti-blade disc
                                              work materialgeneral steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎] / Plastic[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]-general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎] / Cast Iron[◎] / Copper Material[◎] / Aluminum[◎] / Plastic[◎]general steel[◎] / Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎] / Cast Iron[◎] / Copper Material[◎] / Aluminum[◎] / Plastic[◎]---general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Plastic[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Copper Material[○] / Aluminum[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Copper Material[○] / Aluminum[○]Stainless Steel[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]Stainless Steel[○]Stainless Steel[○]Stone Material[○] / Glass Material[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Copper Material[○] / Aluminum[○]Stone Material[○] / Glass Material[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Copper Material[○] / Aluminum[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Copper Material[○] / Aluminum[○]Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○]Alloy Steel[○] / Stone Material[○] / Glass Material[○]Alloy Steel[○] / Stone Material[○] / Glass Material[○]-general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○]Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Plastic[○]Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Plastic[○]general steel[○] / Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Copper Material[○] / Aluminum[○]Stainless Steel[○] / Copper Material[○] / Aluminum[○]
                                              Outer diameter Dimensions(mm)10010050 ~ 7545 ~ 7050 ~ 75100 ~ 180100100100100100 ~ 18010010010058 ~ 7558 ~ 75125100100100100100100100100100 ~ 180100 ~ 180100 ~ 180100 ~ 180100100100100100100100100100100100100100100100100
                                              Inner Diameter Dimension(mm)151510--15 ~ 221516151515 ~ 22151515109.53 ~ 10-M10 ~ 16(15)1516161515151616 ~ 2216 ~ 2216 ~ 2216 ~ 22161616161616161616---15151515
                                              Thickness(mm)6-----------------------------------1515-------
                                              Particle Size(#)8080 ~ 32080 ~ 120-36 ~ 12040 ~ 12040 ~ 40060 ~ 1206040 ~ 24040 ~ 24040 ~ 32040 ~ 18040 ~ 12080 ~ 12040 ~ 12060 ~ 40040 ~ 8040 ~ 40080 ~ 24012060 ~ 12040 ~ 12040 ~ 12040 ~ 40040 ~ 12036 ~ 8040 ~ 40040 ~ 12040 ~ 12040 ~ 40040 ~ 4002440 ~ 40036 ~ 12036 ~ 80100 ~ 400100 ~ 40040 ~ 40040 ~ 12040 ~ 120100 ~ 40040 ~ 80100 ~ 40040 ~ 80
                                              abrasive grainA Abrasive Grain---A Abrasive Grain / Z Abrasive GrainA Abrasive Grain / Z Abrasive Grain / GZ AbrasiveA Abrasive Grain / GZ AbrasiveA Abrasive Grain / GZ AbrasiveA Abrasive GrainA Abrasive Grain / GZ AbrasiveA Abrasive Grain / GZ Abrasive / Not applicableA Abrasive Grain / Not applicableA Abrasive Grain / Not applicableA Abrasive Grain / GZ AbrasiveA Abrasive GrainA Abrasive GrainA Abrasive GrainZ Abrasive GrainA Abrasive Grain / Z Abrasive GrainA Abrasive GrainA Abrasive Grain------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Disks