• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

DIA/CBN Grinding Stones(Page2)

DIA/CBN grindstones are grinding tools that use diamond-based abrasive material and CBN abrasive material as hard as diamond, suitable for high-speed machining and high hardness work materials.
CBN is cubic boron nitride which is stable to heat, inert to iron, and suitable for machining quenched special steel. We offer products with shapes and functions applicable to various workpieces.
[To select a DIA/CBN grindstone] Depending on the material to be ground, decide whether to choose DIA or CBN. CBN is heavily used when the object to be ground is a material containing ""iron"". It is said that CBN has greater heat stability under high temperature. DIA is excellent in hardness under normal circumstances, and suitable for high hardness work materials.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 17 Day(s) or Less
 1. 1

Loading...

 1. 1

Related Categories to DIA/CBN Grinding Stones