• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Electric Measuring Instruments / Testers(Page4)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
DC Voltage(V)
Alternating Current Voltage(V)
Direct Current Voltage(A)
Alternating Electrical Current(A)
Resistance(Ω)
Rated measurement voltage(V/MΩ)
Signal Detection Method
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Measurement accuracy
Operating voltage range
Measuring Range(kV)
Output: Output current(A)
Output: Output voltage
Display Resolution(N)
Measured Distance(mm)
Recorded Data Count

  DC Stabilizing Power Supply

   Measuring Environment Logger

    Digital multi-meter

     Digital multi-meter

      Analog Tester

       Analog Tester

        Eco-Keeper

         Eco-Keeper for Air Conditioner

          Clamp Meter AD-5585

           Clamp Meter AD-5581

            Digital Multimeter AD-5523A

             Clamp meter

              Digital Multimeter with Clamp 46591

              • On Sale Till 30/11/2018

              Wiring Checker

               Digital Oscilloscope AD-5142D

                TDR Cable Length Measuring Machine, Measurement and Diagnosis Type

                 TDR Cable Length Measuring Machine, Measurement Type

                  Cable Search Equipment, Power Tracer

                   Fish Tape

                    IC clip

                     L-Type Test Pin

                      Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-6

                       Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-7

                        Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-8

                         Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-20

                          Oscilloscope (with Functions for Automobiles)

                           Rotating Sensor 650

                            Rotating Sensor 653

                             Rotating Sensor 654

                              Clamp Adapter 660

                               Digital Clamp Meter for both AC/DC SK-7708

                                AC Exclusive Digital Clamp Meter SK-7601

                                 AC Exclusive Digital Clamp Meter SK-7602

                                  AC Exclusive Digital Clamp Meter SK-7625

                                   Clamp Meter for Automobile, Two-Wheeler and Electric Automobile

                                    Dark Current Clamp Meter

                                     Alligator Clip 943

                                      Case

                                       Carrying Case

                                        Code reader

                                         Recorder output cord

                                          Digital Illuminometer

                                           Straight Test Pin

                                            Analog Insulation Resistance Meter

                                             Digital Insulation Resistance Meter

                                             Brand

                                             A&D

                                             A&D

                                             CUSTOM

                                             CUSTOM

                                             CUSTOM

                                             CUSTOM

                                             CUSTOM

                                             CUSTOM

                                             A&D

                                             A&D

                                             A&D

                                             SIGNET

                                             SIGNET

                                             HOZAN

                                             A&D

                                             GOODMAN

                                             GOODMAN

                                             GOODMAN

                                             GOODMAN

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             KAISE

                                             Product Series

                                             DC Stabilizing Power Supply

                                             Measuring Environment Logger

                                             Digital multi-meter

                                             Digital multi-meter

                                             Analog Tester

                                             Analog Tester

                                             Eco-Keeper

                                             Eco-Keeper for Air Conditioner

                                             Clamp Meter AD-5585

                                             Clamp Meter AD-5581

                                             Digital Multimeter AD-5523A

                                             Clamp meter

                                             Digital Multimeter with Clamp 46591

                                             Wiring Checker

                                             Digital Oscilloscope AD-5142D

                                             TDR Cable Length Measuring Machine, Measurement and Diagnosis Type

                                             TDR Cable Length Measuring Machine, Measurement Type

                                             Cable Search Equipment, Power Tracer

                                             Fish Tape

                                             IC clip

                                             L-Type Test Pin

                                             Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-6

                                             Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-7

                                             Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-8

                                             Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-20

                                             Oscilloscope (with Functions for Automobiles)

                                             Rotating Sensor 650

                                             Rotating Sensor 653

                                             Rotating Sensor 654

                                             Clamp Adapter 660

                                             Digital Clamp Meter for both AC/DC SK-7708

                                             AC Exclusive Digital Clamp Meter SK-7601

                                             AC Exclusive Digital Clamp Meter SK-7602

                                             AC Exclusive Digital Clamp Meter SK-7625

                                             Clamp Meter for Automobile, Two-Wheeler and Electric Automobile

                                             Dark Current Clamp Meter

                                             Alligator Clip 943

                                             Case

                                             Carrying Case

                                             Code reader

                                             Recorder output cord

                                             Digital Illuminometer

                                             Straight Test Pin

                                             Analog Insulation Resistance Meter

                                             Digital Insulation Resistance Meter

                                             Days to Ship 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 1 Day(s) 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 11 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more
                                             Product TypeOther Accessory-Digital TesterDigital TesterAnalog TesterAnalog Tester--Digital Clamp MeterDigital Clamp MeterDigital TesterDigital Clamp Meter (For AC/DC Current Measurement) / Other AccessoryDigital Clamp Meter (For AC/DC Current Measurement)Other AccessoryDigital TesterElectroscopeElectroscopeElectroscopeOther AccessoryOther AccessoryOther AccessoryAnalog TesterAnalog TesterAnalog TesterAnalog TesterDigital TesterOther AccessoryOther Accessory-Digital Clamp Meter (For AC/DC Current Measurement)Digital Clamp Meter (For AC/DC Current Measurement)Digital Clamp Meter (For AC Current Measurement)Digital Clamp Meter (For AC Current Measurement)Digital Clamp MeterDigital Clamp Meter-Other AccessoryOther AccessoryOther AccessoryDigital TesterOther AccessoryDigital TesterOther AccessoryAnalog Insulation Resistance MeterDigital Insulation Resistance Meter
                                             DC Voltage(V)--3006001000500--200 m/2/20/200/6002/200/1,000400 m/4/40/400/6004 ~ 6000.001 ~ 0.1m----0–300---2.5V/10V/50V/250V/500V10V/50V/250V/500V30V0.3V/3V/12V/30V/120V/300V/1200V200.0mV/2.000V/20.00V/200.0V/1000V----400mV/4V/40V/400V/600V-400mV/4V/40V/400V/600V200mV/2V/20V/200V/600V0.0mV~600V----------
                                             Alternating Current Voltage(V)--3006001000500--2/20/200/600200/750400 m/4/40/400/6004 ~ 6000.001 ~ 0.1m----0–60---10V/50V/250V/500V50V/250V/500V150V/300V12V/30V/120V/300V/1200V2.000V/20.00V/200.0V/600V----4V/40V/400V/600V-4V/40V/400V/600V2V/20V/200V/600V0.000V~600V----------
                                             Direct Current Voltage(A)--0.2-0.250.25-----400 ~ 6000.01 ~ 0.1--------10A/500mA25mA/250mA-60μA/3mA /30mA /300mA----40A/400A400A/2000A---0.0A~1000A5mA~200.0A---------
                                             Alternating Electrical Current(A)-----------400 ~ 6000.01 ~ 0.1----------------40A/400A400A/2000A40A/300A40A/400A2A/20A/200A/600A0.0A~1000A----------
                                             Resistance(Ω)--2000K40M1M1M--200/2 k/20 k/200 k/2 M/20 M200/200 k400/4 k/40 k/400 k/4 M/40 M4M ~ 400k0.001M ~ 0.1k--------10kΩ/100kΩ/1MΩ10kΩ/1MΩ-5kΩ /500kΩ /5MΩ2.000kΩ/20.00kΩ----400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ-400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ0.0Ω~40.00MΩ----------
                                             Rated measurement voltage(V/MΩ)-------------------------------------------250V/50MΩ、500V/100MΩ ~ 500V/1000MΩ、1000V/2000MΩ50V/200Ω、125V/200Ω、250V/2000Ω、500V/2000Ω ~ 125V/200Ω、250V/2000Ω、500V/2000Ω、1000V/2000Ω
                                             Signal Detection Method--Average rectification (MEAN)Average rectification (MEAN)-----------------------------------------
                                             Width(mm)12812755606585--7682-7185-310909068 (Transmitter), 68 (Receiver)255--70906290Approximately 167---43925258786061--60 ~ 27788-67-100130
                                             Depth(mm)285362723.73540--303310.53720-140373725 (Transmitter), 22 (Receiver)75--34283230Approx. 35---313924273534.530--4 ~ 8032-44-4570
                                             Height(mm)1459095125116140--208192112190140-142165165116 (Transmitter), 149 (Receiver)310--11512093136Approximately 162---180250150171183193203--114 ~ 257190-192-165120
                                             Measurement accuracy---------------------------------------------
                                             Operating voltage range---------------------------------------------
                                             Measuring Range(kV)---------------------------------------------
                                             Output: Output current(A)DC 0~3--------------------------------------------
                                             Output: Output voltageDC 0~30V--------------------------------------------
                                             Display Resolution(N)---------------------------------------------
                                             Measured Distance(mm)---------------------------------------------
                                             Recorded Data Count-Max. 10,000 sets-------------------------------------------

                                             Loading...

                                             Related Categories to Electric Measuring Instruments / Testers