• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Thermometers/Hygrometers(Page17)

Days to Ship
 • All
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Temperature Measuring Range(°C)
Temperature minimal display(°C)
Drip-proof and Waterproof function
Operating Temperature Range(°C)
Humidity Minimal Display(%RH)
Measured humidity range(%RH)
Heat Stroke Index display range(°C)
Primary Color
Color after discoloration

  Compact Anemometer and Air Temperature Meter EA739BA

   Compact Anemometer and Air Temperature and Humidity Meter EA739BB

    Hot Wire Anemometer EA739BC

     Thermo, Hygrometer EA742B

      Thermo, Hygrometer EA742C

       Thermo, Hygrometer EA742CA-1

        Thermo-Hygrometer EA742CA-3A

         Thermo, Hygrometer EA742CA-6

          [Pen-Type] Thermo, Hygrometer EA742DF-1

           Pen-Type Thermo, Hygrometer EA742DF-2

            Digital Thermometer, Hygrometer EA742DH-1

             Digital Thermo, Hygrometer EA742DR

              Digital Thermo, Hygrometer EA742DS

               Digital Thermo Hygrometer EA742DT

                Equilibrium Moisture Content Sensor EA742DT-1

                 Temperature, Humidity Sensor EA742DT-2

                  Temperature, Humidity Sensor EA742DT-3

                   Digital Thermometer, Hygrometer EA742E

                    Digital Thermometer, Hygrometer EA742EA-1

                     Digital Thermo, Hygrometer EA742EA-3

                      Digital Thermo, Hygrometer EA742EA-5

                       Digital Thermo, Hygrometer EA742EA-6

                        Digital Thermometer, Hygrometer EA742EB

                         Digital Temperature and Humidity Meter EA742EG-13

                          With Clock] Thermohygrometer EA742EG-7

                           [Indoor, Outdoor] Thermometer, Hygrometer EA742GA-1A

                            Highest and Lowest Reading Memory Thermo, Hygrometer EA742GA-2

                             Thermo-Hygrometer (Digital) EA742GA-4

                              Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-1

                               Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-10

                                Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-20

                                 Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-30

                                  Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-40

                                   Digital Thermo, Hygrometer EA742GL

                                    Digital Ultraviolet Meter EA742JD

                                     Hygrometer EA742MB-3

                                      Weather Station EA742MD-40

                                       Weather Station EA742MD-41

                                        Clean Meter EA742MK

                                         Heat Stroke Index Monitor EA742MK-1

                                          Heat Stroke Checker EA742MK-12

                                           [Portable Type] Heat Stroke Index Monitor EA742MK-2

                                            Heat Stroke And Cold Checkers EA742MK-25

                                             Heat Stroke Index Meter (with Radio Clock) EA742MK-30

                                              Heat Stroke Index Monitor EA742MK-35

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Series

                                              Compact Anemometer and Air Temperature Meter EA739BA

                                              Compact Anemometer and Air Temperature and Humidity Meter EA739BB

                                              Hot Wire Anemometer EA739BC

                                              Thermo, Hygrometer EA742B

                                              Thermo, Hygrometer EA742C

                                              Thermo, Hygrometer EA742CA-1

                                              Thermo-Hygrometer EA742CA-3A

                                              Thermo, Hygrometer EA742CA-6

                                              [Pen-Type] Thermo, Hygrometer EA742DF-1

                                              Pen-Type Thermo, Hygrometer EA742DF-2

                                              Digital Thermometer, Hygrometer EA742DH-1

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742DR

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742DS

                                              Digital Thermo Hygrometer EA742DT

                                              Equilibrium Moisture Content Sensor EA742DT-1

                                              Temperature, Humidity Sensor EA742DT-2

                                              Temperature, Humidity Sensor EA742DT-3

                                              Digital Thermometer, Hygrometer EA742E

                                              Digital Thermometer, Hygrometer EA742EA-1

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742EA-3

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742EA-5

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742EA-6

                                              Digital Thermometer, Hygrometer EA742EB

                                              Digital Temperature and Humidity Meter EA742EG-13

                                              With Clock] Thermohygrometer EA742EG-7

                                              [Indoor, Outdoor] Thermometer, Hygrometer EA742GA-1A

                                              Highest and Lowest Reading Memory Thermo, Hygrometer EA742GA-2

                                              Thermo-Hygrometer (Digital) EA742GA-4

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-1

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-10

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-20

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-30

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742GK-40

                                              Digital Thermo, Hygrometer EA742GL

                                              Digital Ultraviolet Meter EA742JD

                                              Hygrometer EA742MB-3

                                              Weather Station EA742MD-40

                                              Weather Station EA742MD-41

                                              Clean Meter EA742MK

                                              Heat Stroke Index Monitor EA742MK-1

                                              Heat Stroke Checker EA742MK-12

                                              [Portable Type] Heat Stroke Index Monitor EA742MK-2

                                              Heat Stroke And Cold Checkers EA742MK-25

                                              Heat Stroke Index Meter (with Radio Clock) EA742MK-30

                                              Heat Stroke Index Monitor EA742MK-35

                                              Days to Ship 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 4 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s)
                                              Product Type---------------------------------------------
                                              Temperature Measuring Range(°C)---------------------------------------------
                                              Temperature minimal display(°C)---------------------------------------------
                                              Drip-proof and Waterproof function---------------------------------------------
                                              Operating Temperature Range(°C)---------------------------------------------
                                              Humidity Minimal Display(%RH)---------------------------------------------
                                              Measured humidity range(%RH)---------------------------------------------
                                              Heat Stroke Index display range(°C)---------------------------------------------
                                              Primary Color---------------------------------------------
                                              Color after discoloration---------------------------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Thermometers/Hygrometers